Logo

Cellulär IoT

2 kursdagar

Kursen ger en introduktion till mobilt IoT. Sakernas Internet med mobilteknik. Flera olika radiotekniker kommer att användas för sakernas Internet. Vissa är lämpade för kortdistans och andra är mer lämpade för längre räckvidd.

Kursen beskriver de anpassningarna av LTE-standarden som gjorts för att LTE ska vara en viktig del av sakernas Internet.

Innehåll i kurs

 • Vad är IoT/M2M?, Marknaden och tjänsterna, Mobilsystem för IoT
 • Konkurrerande radioteknik
 • Licensierade och olicensierade radiospektrum
 • Genomgång av 3GPP-teknologier
 • Problemområden för IoT
 • Procedurer i mobilnätet
 • EC-GSM-IoT
 • LTE-M
 • NB-IoT
 • 5G and eMTC

Kursens mål

Kursen beskriver LTE-anpassningarna för att LTE ska kunna användas som en förutsättning för sakernas Internet, IoT.
Delmål är:
- kunna beskriva M2M och sakernas Internet; IoT och marknaden.
- kunna beskriva ett system för sakernas internet.
- kort beskriva några av de konkurrerande radioteknikerna för kort och lång radioutbredning.
- förstå skillnaden mellan licensierat och olicensierat radiofrekvensspektrum
- förstå problemområdena för IoT-applikationer och några av de tekniska lösningar som kan hanteras av nätverket.
- beskriva grundläggande procedurer som görs av en mobil enhet
- kortfattat beskriva GSM-anpassningar gjorda till IoT (EC-GSM-IoT)
- kunna beskriva LTE-anpassningarna som gjorts för IoT (LTE-M och NB-IoT)

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Vad är IoT/M2M?, Marknaden och tjänsterna, Mobilsystem för IoT
- En introduktion till ämnet och marknaden för IoT och sedan en diskussion om hur ett komplett system för IoT kan se ut.

Konkurrerande radioteknik
- En kort studie av WAN nätverkssteknologi med låg effekt (LoRa tas som exempel), Bluetooth, Zig-Bee, Z-wave och Wi-Fi (HaLow)

Licensierade och olicensierade radiospektrum
- Skillnaden i licensierat och olicensierat radiospektrum avseende störningar diskuteras.

Genomgång av 3GPP-teknologier
- Genomgång av olika radiotekniker samt en mer detaljerad genomgång av vissa MTC-relaterade funktioner för överbelastning i både kärn-- och radionätverket.

Problemområden för IoT
- Problemområden för maskintypkommunikation (MTC) diskuteras vid "masssamtal" och påverkan på batteriförbrukning. MTC är namnet som används i 3GPP när man beskriver M2M / IoT-relaterade funktioner.

Dag 2

Procedurer i mobilnätet
- För att förstå kommande kursmoment görs en genomgång av vissa förfaranden och procedurer som utförs av UE.

EC-GSM-IoT
- Beskrivning av GSMs senaste anpassningar till IoT-kraven.

LTE-M
- LTE-M använder endast 1,4 MHz frekvensspektra för att minska mobilutrustningens komplexitet och för att minska strömförbrukning. En genomgång hur UE hittar nätverket, hur schemaläggning av data görs samt exempel på olika funktioner och procedurer.

NB-IoT
- NB-IoT är nästan en ny radiostandard, men bygger på LTE-systemet i stort. En smal kanal på endast 0,18 MHz används för att minska den mobila utrustningens komplexitet samt för att minska strömförbrukningen. Kursmodulen beskriver också funktioner och procedurer relaterade till denna standard.

5G and eMTC
- Slutligen, en genomgång av 5G-standarden och kommande funktioner som är relaterade till IoT i den kommande standarden.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Nyqvist
Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar med mobila system och som använder LTE-M och NB-IoT på olika sätt. Exempel på personalkategorier är testare, utvecklare, projektledare, produktansvariga och teknisk personal och teknisk försäljning, supportpersonal som behöver teknisk kunskap.

Förkunskaper

Du bör ha allmän kunskap om LTE och dess standarder motsvarande LTE grundkurs. Kursen kommer att fokusera på de olika anpassningarna till de "vanliga" LTE-specifikationerna som gjorts för att anpassa till sakernas Internet, IoT. Grundläggande LTE-funktionalitet kommer inte att beskrivas. Det får du i LTE grundkurs.

Till toppen