Logo

Datakommunikation med IP-teknik

2 kursdagar

Lär dig hur nätverket och internet kommunicerar!

Datorkommunikation är idag en självklarhet i våra liv, både privat och i arbetet. På den här intensiva kursen får du en mycket täckande introduktion till TCP/IP:s roll i datakommunikationen. Vi börjar med en funktionell översikt och går sedan in på detaljnivå.

Du lär dig de olika delarnas funktion och hur allt hålls samman av TCP/IP. Kursen ger dig en mycket bra grund inom IP-teknik.

Innehåll i kurs

Med utgångspunkt från en funktionell översikt tittar vi närmare på de viktigaste detaljerna och hur olika mekanismer fungerar. Området är stort och föränderligt, varför det är viktigt att få en funktionell förståelse för "hur TCP/IP tänker" och vilka mekanismer som styr. Detta gör att man kan förstå även de nyare funktioner och tillämpningar som dyker upp hela tiden.

 • TCP/IP-modellen -begrepp, funktion och karakteristika
 • Nätskiktet
 • Routing
 • Nätskiktets stödtjänster
 • Transportskiktet
 • Applikationsskiktet - översikt
 • Övervakning och felsökning
 • Säkerhet i nätverket
 • IP-telefon

Kursens mål

Syfte med kursen är att ge en översikt av TCP/IP, förklara funktion, protokoll, sammanhang samt ge exempel på nytta och möjligheter.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

TCP/IP-modellen
- Protokollet och dess uppgift
- Standardisering
- OSI-modellen -de olika skikten 
- Lokalnätet

Lokalnätet
- Ethernet, WLAN och andra metoder
- Ramar, VLAN, switchar och PPP

Nätskiktet
- IPv4 och IPv6, funktioner och tjänster, vad skiljer?
- Adressering och adressupplösning
- Nätstruktur, nätmask och subnätmask
- Privata adresser, NAT och tunnling
- Hantering av fel – ICMP

Routing
- Vägval och kommunikationssäkerhet
- Routingprotokoll och metoder vid hantering av fel i nätet
- Statisk route, RIP och OSPF

Nätskiktets stödtjänster
- Adresstilldelning, DHCP, namnanrop, DNS och Multicast

Transportskiktet
- Egenskaper, portar, sockets och connections
- Flödeskontroll och kvittensmekanismer, UDP, TCP, RTP, enkel, 
  tillförlitlig eller realtidskommunikation

Applikationsskiktet – en översikt
- TELNET, FTP, TFTP, SMTP, MIME, IPTV, SNMP

Övervakning och felsökning
- Funktion och protokoll, SNMP
- Felsökningsverktyg, PING, TRACEROUTE, NSLOOKUP, 
  NETSTAT m.fl .
- Nätprestanda

Säkerhet i nätverket
- Brandvägg, DMZ, Proxy, Honeypot
- Kryptering och autentisering
- IP-telefoni

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jan Sivertsson
Jan Sivertsson Rejlers Defence & Security AB

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system, nätverksteknik, säkerhetsystem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare för STF Ingenjörsutbildning sedan 1990.

2 kursdagar 13 900 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum
 • Start 5 maj 2020, 09:00
 • Slut 6 maj 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Tekniker, supportpersonal, IT-ansvariga, beställare, programmerare, chefer, projektledare, elektriker, användare m fl som behöver en god teknisk grundkunskap och förståelse för TCP/IP, dess begrepp och funktioner.

Förkunskaper

Kursen håller ett högt tempo och innehåller mycket information på kort tid. För att på bästa sätt tillgodogöra sig informationen rekommenderar vi att deltagaren kompletterar sin kompetensutveckling med STFs kurs Nätverksteknik praktisk grundkurs som nästa steg.

Datum

digitalt klassrum, 5 maj 2020 - 6 maj 2020

Pris

13 900 kr exkl. moms

Till toppen