Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper om ellära, elsäkerhet samt hur el produceras och distribueras.

Innehåll i kurs

  • Grundläggande ellära, termer och begrepp
  • Hur elkraft produceras, överförs och distribueras
  • Varför säkring används vid överlast och kortslutning
  • Ellagstiftning och eljuridik
  • Vem som får göra vad när det gäller elarbeten
  • Elsäkerhet