Kursens mål

Kursens mål är att du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ESA Industri & Installation.

 

Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Innehåll i kurs

 • Elfaran
 • Elsäkerhetsorganisationen
 • Planering av arbete
 • Riskhantering
 • Kommunikation
 • Skötsel och underhåll
 • Arbetsmetoder
 • Icke elektriskt arbete
 • Slutprov

 

I samband med att deltagare anmäler sig till utbildningen kommer personuppgifterna att lagras i en databas. Uppgifterna kommer hanteras av STF Ingenjörsutbildningar AB och Energiföretagen Sverige (Swedenergy AB) i syfte att administrera och kvalitetssäkra utbildningen.

 

Utbildningen är en del av Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB satsning Wattityd. Energiföretagen kommer därför i ett senare skede att hämta in godkännande från den som går utbildningen för att hen ska:

 1. få ett certifikat som visar att hen blivit godkänd
 2. bli sökbar som certifierad på wattityd.energiforetagen.se