Logo

Form och Lägestoleranser

2 kursdagar

Lär dig tillämpa svensk standard inom området toleranser för form och läge. Undvik fel och reducera onödiga kostnader som beror på felaktiga bedömningar av en ritning. Efter kursen kommer du att kunna göra korrekta form- och lägesangivelser, vilket kan innebära stora ekonomiska vinster för ditt företag.

Innehåll i kurs

För att kunna läsa en ritning behöver du ha kunskap om den standard som finns inom området. Kursen Form- och lägetoleranser lär dig att minimera risken för missuppfattningar och kostsamma produktionsförluster. Kursen följer i huvudsak SS-EN-ISO 1101:2005, ISO1101:2013, SS-EN-ISO 5459 och SS2650, men innehåller även små inblickar i företagslösningar som inte helt följer standard.

 • Varför form och Läge?
 • Formtoleranser
 • Ritningstoleranser
 • Lägetoleranser
 • Kasttoleranser
 • Generella toleranser, toleransområden och referensområden
 • Övningar

Kursens mål

Du ska kunna göra korrekta tolkningar av form- och läge- angivelser. Du har lärt dig förstå konsekvenserna av form- och läge- toleranser. Förstår man det, kan det innebära stora ekonomiska vinster för företaget.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Inledning
 • Formtoleranser 
 • Riktningstoleranser
 • Mätprinciper enligt ISO2650
 • Mätövning 

Dag 2

 • SS-EN-ISO 5459
 • Lägetoleranser
 • Kasttoleranserna
 • Avslutande delar
 • Mätprinciper enligt ISO2650
 • Mätövning 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jan Erik Pettersson Gimo Verkstadsteknik

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar inom konstruktion, beredning, produktion, kontroll och som kommer i kontakt med form och läge toleranser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Till toppen