Logo

Konstruktion och tillverkning med plast

3 kursdagar

Plaster är ett vanligt material för konstruktörer och produktutvecklare i dagens utvecklingsarbete. Men för att nå ett bra slutresultat är det viktigt att förstå plasternas egenskaper, processmetoderna och vilka möjligheter som finns.

Här får du grundläggande kunskaper om konstruktion och tillverkning med plast samt termoplasternas uppbyggnad, hur man väljer material, konstruktionsregler och tillverkningsmetoder.

Innehåll i kurs

 • Polymerers uppbyggnad
 • Plasters egenskaper
 • Amorfa och delkristallina plaster
 • Materialurvalsprocessen
 • Konstruktionsregler för formsprutgods
 • Sammanfogningsmetoder
 • Tillverkningsmetoder för plastprodukter

Kursens mål

Du ska förstå vilka möjligheter och begränsningar som materialet plast har, vilka regler som gäller vid konstruktion samt de tillverkningsmetoder som kan användas.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Polymera material, egenskaper
Anders Sjögren

Samling

Polymerers uppbyggnad
- Hållfasthet, temperaturtålighet, kemikalie ­resistens, smältviskositet m.m.
- Materialval och tillverkning

Amorfa plaster och delkristallina plaster
- Skillnader 
- Formsprutning – att tänka på

Plasters egenskaper
- Krypning och relaxering
- Temperatur och belastningshastighet – påverkan på styvhet och hållfasthet 
- Mekaniska, termiska, elektriska och optiska egenskaper

Termoplaster – olika användningsområden
- Basplaster, konstruktionsplaster och avancerade plaster

Trender och nya material
- Bioplaster och biokompositer – för och nackdelar
- Grafen framtidens material

Dag 2

Tillverkning
Magnus Lundh

Bearbetningsmetoder
- Tillverkningsmetoder för termoplaster – fokus på formsprutningsmetod

Databladet
- Vilka databladsvärden kan användas i materialvalet?

Materialvalet
- Urvalsprocessens olika steg

Studiebesök

Dag 3

Konstruktion
Magnus Harrysson

Konstruktionsregler

- Optimering av konstruktionen – vikt, mått och kvalitet

Sammanfogning
- Metoder
- Konstruktion och användning – att tänka på

Simulering
- Simuleringsprogram
- Bättre kvalitet på detaljer

Summering
- Kursdeltagarnas egna konstruktions­exempel – enskild eller gemensam diskussion

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Magnus Harrysson
Magnus Harrysson Celanese Emulsions Norden
Magnus Lundh
Magnus Lundh K.D. Feddersen Norden

Polymeringenjör och utbildningsansvarig hos KD Feddersen Norden AB, Värnamo. Magnus har under 25 år arbetat med termoplaster och har erfarenhet av haverianalyser, processoptimering, materialval och försäljning av plastmaterial.

Anders Sjögren
Anders Sjögren Ad Manus Materialteknik

Anders är Docent i polymera konstruktionsmaterial vid Chalmers Tekniska Högskola. Han driver sedan 2004 företaget Ad Manus Materialteknik, som erbjuder provning och analys av material och komponenter. Anders har över 20 års erfarenhet av utbildning inom området plast.

3 kursdagar 24 500 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum Digitalt klassrum
 • Start 7 okt 2020, 09:00
 • Slut 9 okt 2020, 15:15
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar med konstruktion, produktion, inköp, projektledning eller försäljning inom industrin. Den lämpar sig även för dig som arbetar med design och beräkning.

Datum

digitalt klassrum, 7 okt 2020 - 9 okt 2020

Pris

24 500 kr exkl. moms

Till toppen