Logo

Ljusbågsfaror

Elearning

Denna onlineutbildning ger dig kunskap om hur ljusbågar uppstår och verkar. Du lär dig hur man ska agera för att begränsa ljusbågens händelseenergi. 

Vi går igenom riskförebyggande åtgärder som förhindrar eller begränsar ljusbågar. Det kan vara barriärer, frånkopplingar och andra skyddsåtgärder på installationer som bidrar till att ljusbågar uppstår.

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som eLearning (film, foto och ljud kombineras) och avslutas med ett kunskapstest på tio frågor.
Utbildningen innefattar följande:

 • Potentiella faror vid ljusbågar
 • Skador som kan uppkomma vid ljusbågar
 • Händelseenergi och dess komponenter
 • Barriärer och personlig skyddsutrustning (PPE)
 • Kortslutningsströmmen i en ljusbåge
 • Skydd och ljusbågsvakter
 • Åtgärder för att begränsa händelseenergi och varaktighet

Kursens mål

 • Ge dig förståelse för ljusbågsfaror i elektriska starkströmsanläggningar så att det blir en naturlig del av din planering och riskbedömning.
 • Ge dig kunskap om riskförebyggande åtgärder.
 • Ge dig kunskap om hur ljusbågar uppstår och verkar.
 • Ge dig kunskap om hur man ska agera för att begränsa ljusbågens händelseenergi. 

Vem är kursen för

Du som kan utsättas för ljusbågar i ditt arbetet.

Vad är ljusbåge?

En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning genom luft, där den elektriska spänningen joniserat luften varvid den blivit elektriskt ledande. Strömmen hettar upp luften till många tusen grader, varvid den avger starkt ljus och ljud.

Ljusbågar inträffar naturligt i åskblixtar, men kan även uppkomma i elanläggningar och är då ofta en följd av kortslutning eller jordslutning men kan även uppkomma då man avlägsnar eller anbringar en knivsäkring eller öppnar en belastad frånskiljare. Det är inte ovanligt att den joniserade luften från en mindre ljusbåge sprider sig till samlingsskenor och där orsakar en trefasig kortslutning med en mer våldsam ljusbåge som följd. 

Temperaturen i ljusbågen överstiger normalt 4000°C. men i samband med extrema laboratorieprov har temperaturer uppemot 20 000°C. uppmätts. Oskyddade kroppsdelar som kommer i kontakt med ljusbågen kan få mycket allvarliga brännskador.

Det kan vara livsavgörande att vara medveten om hur ljusbågar uppstår, utöva riskförebyggande åtgärder samt använda ljusbågstestade flamsäkra arbetskläder. 

Så läser du online

När du beställt din utbildning får du ett mail med inloggningsuppgifter och en länk till lärplattformen. Din tillgänglighetsperiod räknas från det datum du registreras på utbildningen.

Du läser utbildningen i din egen takt och kan pausa och återgå där du var vid ett annat tillfälle. Du kan också gå igenom utbildningen igen om du önskar repetera kunskapen så länge din tillgänglighetsperiod är pågående.

online_Lärplattform

 

 

Varje licens är berättigad att användas av en deltagare. Vi köp av onlineutbildning och godkännande av våra allmänna villkor bekräftar du att licensen endast används av berättigad deltagare.

Samarbete med Trainor

Denna utbildningen erbjuds i samarbete med Trainor. 

Trainor är ett internationellt kompetensföretag med spetskompetens inom elsäkerhet. De tillhandahåller utbildningstjänster, teknisk rådgivning och uthyrning av personal till offshore, maritim och landbaserad industri över hela världen.

Trainor är ansvarig utgivare av utbildningens innehåll.

Elearning 500 kr exkl. moms
 • Längd 45 min
 • Tillgänglig 60 dagar
 • Språk Svenska
 • Antal

Pris & Villkor

Moms tillkommer på angivna priser.

Allmänna villkor >

Systemkrav

Utbildning online kräver en stabil internetuppkoppling, vi rekommenderar en uppkopplingshastighet på minst 1,5 Mbps.

Webbläsaren Google Chrome är ett bra system för att säkra en stabil körning av onlineutbildning, den kan laddas ner här.  

Kontakta mig gärna om du har frågor

Till toppen