Logo

LTE Advanced Pro och 5G

2 kursdagar

LTE Advanced Pro är det namn som 3GPP satt på versioner efter release 13. Kursen behandlar release 13 funktioner samt de kommande release 14 funktionerna. Vi kommer också att undersöka områden som virtualiserade nätverksfunktioner (NFV) och (programmerbara nätverk (SDN).

Kursen omfattar även information om tillgängliga kommande standarderna runt 5G.

Observera att funktionaliteten hos R13 / R14 kommer att ingå i de nya 5G mobilsystemet redan från början eftersom 4G och 5G kommer att drivas sida vid sida under ganska lång tid. På grund av de höga frekvensband som används i 5G, kommer det inte vara optimalt att omfatta landsbygd eller mer glesbefolkade områden med denna radioteknik. 4G som arbetar på lägre frekvensband kommer att användas för att täcka dessa områden.

Genom att ha samma funktion i båda systemen, kan en smidig övergång ske från 4G till 5G.

Innehåll i kurs

 • R13 funktioner, Nytt ramverk för frekvensblocks aggregering, flexibel time division duplex, dual connectivity, licensed assisted access (LAA) och maskin-maskin kommunikation (MTC)
 • R14 funktioner, device-till-device kommunikation (D2D), dvs. fordon till något (X) kommunikation (V2x), latens minimering för LTE och VoLTE förbättringar.
 • Virtualiserade Nätverksfunktioner NFV. En allmän genomgång av de huvudsakliga principerna bakom tekniken och en mer specifik genomgång av hur den används i ett mobilt system.
 • Programmerbara nätverk, SDN. En allmän genomgång av de huvudsakliga principerna bakom tekniken och en mer specifik genomgång av om hur tekniken kan användas i ett mobilnät programvarudefinierade mobilnät, SDMN
 • 5G och ny radioteknik för 5G, den allmänna tidsplanen för standardisering och marknadsintroduktion av pre-5G och 5G diskuteras, frekvensband som lämpar sig för 5G, krav på 5G systemet och 5G:s nya radioteknik och slutligen principer för 5Gs nya radio med områden såsom skalbar OFDM, massiv MIMO, flexibel TTI, lean design och framtida designprinciper för radionät.

 

Kursens mål

 • Överblick över de viktigaste funktionerna i 3GPP release 13 och 14 samt ge en grundläggande överblick över den kommande 5G standarden.

Delmål:

 • Kunna de viktigaste funktionerna i 3GPP release 13 såsom carrier aggregering,, dynamic time division duplex, dual connectivity, licensed assisted access (LAA) och maskintyp kommunikation (MTC)
 • Kunna beskriva de viktigaste funktionerna i 3GPP release 14 såsom enhet till enhet kommunikation, bil-till-x kommunikation, latens minimering för LTE och VoLTE förbättringar.
 • Att förstå de grundläggande principerna bakom nätverksfunktioner virtualisering (NFV) och hur den kan användas i mobila applikationer.
 • Att förstå de grundläggande principerna bakom programvarudefinierade nät (SDN) och hur det kan användas i mobila applikationer.
 • Att förstå vilka frekvensband som ska användas för 5Gs nya radioteknik (5G NR). - Att förstå de krav som ställs på de framtida 5G systemet i allmänhet och på 5G nya radion i synnerhet.
 • Att förstå designprinciper för 5Gs nya radioteknik.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Personer som kommer att arbeta med mobila system med LTE och den nya 5G standarden som växer fram.

Förkunskaper

Det krävs att deltagarna har en allmän kunskap om Long Term Evolution, LTE. Det kommer att finnas en snabb repetition av LTE luftgränssnitt på kursen.

Till toppen