Logo

Lyftanordningar och lösa lyftredskap

2 kursdagar

På kursen Lyftanordningar och lösa lyftredskap lär du dig göra korrekta riskbedömningar inom lyftområdet. Du får kunskap om viktiga C-standarder inom lyftområdet, bland annat EN 13155 lösa lyftredskap, EN 15011 Lyft- Portal- och traverskranar samt EN 13001-serien Lyftkranar – Säkerhet – Dimensionering.

Innehåll i kurs

 • Krav
 • Viktiga definitioner och begrepp
 • Konkreta riktlinjer i standarder
 • Beräkningar och dimensioneringar
 • Riskbedömningar inom lyftområdet
 • Om- och tillbyggnationer samt förändringar av lyftanordningar
 • Tillämpning och kontroll
 • Rutiner för tillverkning
 • Grupparbeten
 • Skadestatistik inom lyft
 • Bärverkskonstruktioner, krav på stålkonstruktioner

Kursens mål

Ge dig kunskaper inom regelverket för lyftanordningar och lösa lyftredskap. Efter den här kursen kan du göra riskbedömningar och du har fått förståelse kring besiktningskravet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Introduktion och bakgrund
- Den nya metoden och CE-märkning med inriktning på lyft
- Produktdirektiv och minimidirektiv avseende lyft
- EN-standarder och deras allmänna tillämpningar inom lyftsektorn - Tekniska filer och bruksanvisningar – vad krävs vid tillverkning av lyftanordningar?

Krav
- Maskindirektivets dimensionerings- och konstruktionskrav rörande lyft (AFS 2008:3 Maskiner)
- Krav rörande användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
- Viktiga definitioner och begrepp
- Kodord klassificering
- Maxlast, nyttjande- och testfaktorer
- Var går gränsen mellan lyftanordningen och byggnaden?
- Hur ska du dimensionera i gränssnitten?
- Tillträdesleder, serviceplattformar och ansvarsgränser
- Vad gäller för lyftanordningar som en del i en maskininstallation? - Personlyft – regler och krav kring detta

Konkreta riktlinjer i standarder
- Lösa lyftredskap (EN 13155)
- Lyftkranar – Portal- och traverskranar (EN 15011)
- Kranar m.m. (EN 13001-serien)

Beräkningar och dimensioneringar
- Hållfasthetskrav och några andra aspekter vid konstruktion av lyftredskap, lyftanordningar och maskiner
- Att beräkna och dimensionera

Riskbedömningar
- Hur du ska göra, vad du ska beakta, hur det ska dokumenteras
- Förenklad riskbedömningsprocess genom att använda C-standarder

Eurokoder – stålkonstruktioner CPD
 
- Bärverksdelar i stål och aluminium
- Lyftrelaterade krav
- Certifieringskrav på utförandet

Dag 2

Tillämpning och praktik
- Om- och tillbyggnationer samt förändringar av lyftanordningar

Tillämpning och kontroll
- Viktiga krav att ställa i samband med upphandling av lyftredskap
- Fortlöpande egenkontroll och tillsyn
- Konditionsanalyser
- Besiktningskrav för lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2003:6)
- Praktiska exempel från verkligheten
- Metodbeskrivning för tillverkning av lyftredskap och lyftanordningar

Grupparbeten

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anders Hellgren
Anders Hellgren SF Port EQ
Tomas Beäff
Tomas Beäff Maskin & Processäkerhetsanalys
2 kursdagar 17 300 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 23 nov 2020, 09:30
 • Slut 24 nov 2020, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Teknisk personal och övriga personer som berörs av lyftanordningar på ett eller annat sätt i sin verksamhet.

Datum

stockholm, 23 nov 2020 - 24 nov 2020

Pris

17 300 kr exkl. moms

Till toppen