Logo

Nyheter i nya ISO/IEC 17025

1 kursdag

ISO/IEC 17025:2017 är den nya versionen av standarden som har anpassats för att svara mot de krav som finns på laboratorier idag. Den här kursen fokuserar på nyheterna i standarden. Ändringar, förtydliganden och det som är helt nya krav.

Innehåll i kurs

Kursen ska ge kunskap så att övergången från den gamla versionen till den nya ska gå smidigt och underlätta att snabbt kunna bli ackrediterad mot den nya versionen.

Eftersom standarden har en ny struktur och är fokuserad på ett processbaserat system kommer vi att analysera hur kraven kan passas in i en provnings- eller kalibreringsprocess. Utrustningskraven och kraven på spårbarhet har förtydligats och analyserar de rekommenderade kraven som ställs på leverantörer av referensmaterial.

  • Vägen från den gamla till den nya ISO/IEC 17025:2017
  • Vad betyder ett processbaserat system för ett laboratorium
  • De nya och uppdaterade kraven i ISO/IEC 17015:2017
  • ISO/IEC 17025:2017 och relationen till ISO 9001:2015
  • Spårbarhet och relaterade standarder

Kursens mål

Är att du ska förstå vad som är nytt i ISO/IEC 17025:2017 och vad som måste justeras för att uppfylla kraven

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Hans Grimhammar
Hans Grimhammar Ortiva Consulting

Hans har flera års erfarenhet som certifierad revisionsledare inom europeisk bilindustri. I uppdraget ingår att utveckla och revidera de interna laboratorierna samt att revidera externa laboratorier för test och kalibrering.

1 kursdag 6 900 kr exkl. moms
  • stockholm
  • Start 12 mar 2019
  • Slut 12 mar 2019
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig om är laboratoriepersonal, kvalitetsansvarig, kvalitetssystembyggare eller annan personal med liknande uppgifter i ett ackrediterat laboratorium eller ett laboratorium som idag arbetar enligt ISO/IEC 17025:2005.

Förkunskaper

Kunskap om den nuvarande ISO/IEC 17025:2005 för att kunna se och analysera skillnaderna mot den nya standarden.

Datum

stockholm, 12 mar 2019

Pris

6 900 kr exkl. moms

Till toppen