Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du att göra bättre och träffsäkrare prognoser. Genom att göra en lönsamhetsanalys av beställarens budget kommer du se om den är rimlig och om det är värt att genomföra projektet. Du får även bra verktyg för att bli säkrare i din roll som projektledare samt i din dialog med arkitekten.

Innehåll i kurs

  • Grunder projektekonomi
  • Tidiga skeden
  • Kostnadsbedömning och projektkalkyl
  • Uppföljning och prognostisering​