Logo

Radioantenner & Vågutbredning

3 kursdagar

På den här avancerade kursen får du fördjupade kunskaper om antenner och vågutbredning. Under tre dagar går vi igenom teorier för radio- och antennteknik
samt hur dessa kan tillämpas på olika typer av radiokommunikation. Du får dessutom lära dig moderna beräkningsmetoder och mätteknik.

Innehåll i kurs

 • Transmissionsledningen
 • Grundläggande egenskaper
 • Halvvågsantenner
 • Mottagarantenner
 • Antenner i cellulära radionät
 • Länkbudget & antennbrus
 • Sammansatta antenner & antennsystem
 • Antenner för radar och kommunikation
 • Beräkningsmetoder
 • Allmänt om vågutbredning

Kursens mål

Syftet med kursen är att ge praktiska teorier för vågutbredning-och antennprinciper, hur de tillämpas på olika typer av radiokommunikation samt att ge exempel på moderna beräkningsmetoder och mätteknik. Efter kursen har deltagarna kunskaper om hur vågutbredning och antenners egenskaper påverkar radiosystem och radioförbindelser.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Program

Dag 1 (09.00 – 17.00)

Introduktion till antenner 
Claes Beckman

Introduktion och exempel
• Trådantenner
• Reflektorantenner
• Vandringsvågsantenner – yagi och logperiodiska
• Antenner för mobiltelefoni:
basstationer och terminaler
• Arrayantenner
• Bilantenner

Antennteori: varför strålar antenner?
• Strömmar på ledningar, accelererade laddningar, fotoner
• Elektromagnetiska fält, polarisation, TEM-vågen
• Den infinitesimala dipolen, Herz-dipolen
• Utstrålad och mottagen effekt
• Direktivet, antennvinst och antennyta
• Friis’ formel
• Dualitet och reciprocitet

Grundläggande egenskaper – fundamentala parametrar
• Polarisation
• Direktivitet och antennvinst
• dB, dBi eller dBd
• Isotrop antenn
• Ekvivalent antennyta, Ae
• Korspolarisationen
• Antennen som elektrisk krets
• Impedans
• Smith-diagrammet
• λ/2-dipolen
• Höjdinverkan
• Loopantenn, slitsantenn och hornantenn
• Brus – termiskt, atmosfäriskt och galaktiskt
• Bruseffekt, brustemperatur, brusfaktor
• Antenntemperatur

Små antenner
• Monopoles (~sleeve dipoles)
• ¼-wave-antenner
• Loopantenner och helixantenner
• Planar Inverted F Antenna (PIFA)
• Meander
• Motviktsantenner

Gruppantenner
• Antenndiagram
• Huvudlob, sidlober, noll
• Framförhållande och backförhållande
• Polarisations Isolation XPD
• Linjära och planara gruppantenner
• Lobformning
• Elektrisk utstyrning
• Sidlobsundertryckning
• Tappering
• Strålningselement
• Stackning
• Reflektorer
• Direktorer
• Riktantenner
• Koppling mellan antenn-element
• Flerbandsantenner
• Slitsantenner
• Jordplan och reflekterande ytor, speglingsprincipen

Dag 2 (08.30–17.00)

Antenner och vågutbredning i cellulära radionät
Claes Beckman

Introduktion
• Allmänt om vågutbredning
• Översikt av vågutbredningsfenomen inom olika våglängds områden

Vågutbredningsteori
• Maxwells ekvationer och vågekvationen
• Frirymdsutbredning
• Vågutbredning över ett jordplan
• Spridning mot plana ytor – reflektion och brytning
• Diffraktion
• Kniveggsdiffraktion
• Fresnelellipsen
• Snabb fädning, ”Rayleigh fädning”
• Långsam fädning, ”skuggfädning”

Vågutbredningsmodeller
• Effektmodeller
• Okumura-Hata
• Cost 231
• Inomhusmodeller

Basstationsantenner för mobiltelefoni

Del 1, grunder

• Det cellulära konceptet
• Europeisk och nordamerikansk cellplanering
• Lobformning, vertikal och horisontal
• Sidlobsundertryckning
• ”Nullfills”
• Elektrisk och mekanisk tilt
• Element
• Matningsnät

Del 2, multipelantenn tekniker
• Antenndiversitet, rymd och polarisation
• Sändardiversitet
• Multibandsantenner
• Multilobantenner
• MIMO system
• SDMA
• Antenn SON

Dag 3 (08.30–17.00)

Antenner för radar och kommunikation
Per Sjöstrand

Antennlösningar för tillämpningar inom radar- och kommunikationsområdet
• Konstruktions- och verifieringsaspekter avseende olika antenntyper

Beräkningsmetoder
• Översikt av vanligt förekommande beräkningsmetoder för
antennberäkningar
• Metodernas för- och nackdelar
• Demonstration av datorsimulering

Länkbudget och antennbrus
Per Magnusson
• Härledning av länkbudget, definition av rymddämpning
• EIRP, antennbrus, mottagarens systembrustemperatur
• G/T samt signal till brusförhållande

Sammansatta antenner & antennsystem
Antenndefinitioner
• Kort repetition av antenntyper och antennbegrepp
• Samband mellan aperturfält och strålningsdiagram

Reflektorantenner
• Optiska grundtyper, mätarens betydelse, länkantenner, formade
lober, flerlobsantenner, toleranser

Gruppantenner
• Exempel på egenskaper, typer och användning
• Begreppen gruppfaktor och elementfaktor, matningsprinciper
• Elektriskt styrda antenner, flerlobsantenner, aktiva antenner,
digital lobformning, basstations antenner och diversitet

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

3 kursdagar 18 400 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum
 • Start 22 apr 2020, 09:00
 • Slut 24 apr 2020, 16:00
 • Boka 3 Platser kvar
 • Start 20 apr 2021
 • Slut 22 apr 2021
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker som behöver fördjupade kunskaper om radiokommunikation, antenner och vågutbredning, men även ingenjörer och tekniker som arbetar med installation, service samt underhåll av radiosystem. Tekniska konsulter, marknadsförare m fl har också utbyte av denna kurs.

Förkunskaper

Motsvarande gymnasieingenjörsutbildning med viss yrkeserfarenhet eller civilingenjörsexamen. Vi rekommenderar STFs kurs Radiokommunikation & radioteknik.

Datum

digitalt klassrum, 22 apr 2020 - 24 apr 2020

, 20 apr 2021 - 22 apr 2021

Pris

18 400 kr exkl. moms

Till toppen