Logo

Radiokommunikation och radioteknik

3 kursdagar

Ska du arbeta med radiokommunikation? Då är det här en utmärkt förstakurs!

Du får förståelse för de olika aspekterna av analog och digital radiokommunikation och de praktiska tillämpningarna av radiotekniken i befintliga radionät.

Efter avslutad kurs har du en bra grund för vidare studier inom området radiokommunikation och radioteknik.

Innehåll i kurs

 • Introduktion till radiokommunikation
 • Modulering och demodulering, sändare och mottagare
 • Brus, selektivitet och känslighet
 • Transmissionsledningar och koaxialkablar, impedans, reflektion
 •  Olika antenner och deras egenskaper
 • Digital radiokommunikation (FDMA, TDMA, CDMA)
 • Digital modulation (QAM, FSK, PSK) och kanalkodning
 • 2:a till 4:e generationens landbaserade mobilsystem
 • Radioaccess och kärnnät

Kursens mål

 • Att ge dig förståelse för användningen av radiokommunkation och hur digital och analog radioteknik fungerar tekniskt.
 • Att ge dig kunskap om olika frekvensband och deras användning.
 • Att du lär dig hur en radios sändare- respektive mottagare fungerar.
 • Att sammantaget ge dig en bra grund för fortsatta studier inom radiokommunikation och radioteknik.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Sändare och mottagare
Åke Eriksson
- Hertz och Marconi
- Antennen
- Radiosändaren, AM, FM och PM
- "Digital" modulering
- Bandbredd
- Radiomottagaren
- Brus, selektivitet och känslighet
- Vågutbredning vid olika frekvenser
- Länkbudget

Dag 2

Skydd mot flervägsutbredning
Åke Eriksson
- Korta och långa reflexer
- Faltningskodning
- TDMA: Så skyddar sig GSM och TETRA
- CDMA: Så skyddar sig 3G (UMTS) och WLAN 802.11b
- OFDM: Så skyddar sig digital tv (DVB-T), WLAN 802.11g och
  WIMAX

Digital radiokommunikation och modulation
Johan Nyqvist
- Modulation, felrättning och interleaving i GSM
- Länkanpassning med kodningsscheman i GPRS och EDGE
- Omsändning i EDGE
- Modulation och felrättning i UMTS
- Länkanpassning och modulation i HSPA

Dag 3

Johan Nyqvist
Systemöversikt GSM och dess vidareutveckling med teknikerna GPRS och EDGE

Systemöversikt UMTS och dess vidareutveckling med tekniken HSPA

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Nyqvist
Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

Åke Eriksson
Åke Eriksson Rejlers Ingenjörer AB

Åke har arbetat med telekommunikation i över 25 år. Åke har främst arbetat med radioplanering av mobila system inom 2G, 3G, 4G samt Wimax och radiolänk. De senaste 10 åren har han arbetat med djupa analyser av vågutbredningsalgoritmer och framtagande av specifikationer för 3G och 4G.

3 kursdagar 18 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 17 nov 2020, 09:00
 • Slut 19 nov 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 16 nov 2021, 09:00
 • Slut 18 nov 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker som arbetar med projektering, installation, service och underhåll och behöver öka sina kunskaper om radioteknik och radiotransmission. Tekniska konsulter, marknadsförare med flera har också utbyte av denna kurs.

Förkunskaper

Kunskaper om telekommunikation motsvarande STFs kurs Introduktion till telekommunikation.

Datum

stockholm, 17 nov 2020 - 19 nov 2020

stockholm, 16 nov 2021 - 18 nov 2021

Pris

18 400 kr exkl. moms

Till toppen