Logo

Radiolänkprojektering - workshop

3 kursdagar

På den här kursen får du de grundläggande kunskaperna för att planera och projektera ett radiolänksnät. Under tre dagar går vi bland annat igenom nätplanering, projektering och radioprestanda. Kursen innehåller dessutom ett stort antal verklighetsnära beräkningsövningar som underlättar din inlärning.

Innehåll i kurs

 • Nätplanering
 • Survey och sträckplanering, hoppberäkningar
 • Projektering
 • Radioprestanda
 • Fädning och diversitet
 • Antenner
 • Prestanda och tillgänglighetsberäkningar
 • Interferens och interferensberäkningar
 • Frekvensplanering 

 

Kursens mål

Du ska få kunskap om hur du planerar och beräknar radiolänksförbindelser.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Program

Dag 1

Introduktion Planering av radiolänksnät

 • Nätverksstruktur
 • Terrängens inverkan
 • Utrustningsval


Undersökning och val av stationsplatser

 •  Kartundersökning
 • Survey – hopp
 • Survey – stationsplats
 • Hjälpmedel och utrustningar

Projektering

 • Frirymdsdämpning
 • Antennhöjder
 • Frisiktkalkyler
 • Dämpning av länkstråk
 • Antennparametrar
 • Vågledarparametrar
 • Passiva repeatrar
 • Markreflektion

Dag 2

Mål med planering enligt ITU Prognostisering av prestanda

 • Fädningstyper
 • Mottagarkaraktäristik
 • Interferens
 • Beräkning av fädning på grund av flervägsutbredning
 • Beräkning av fädning på grund av regn
 • Diversitet
 • Länkbudget

Avbrottsberäkningar 

 • Hårdvaruberoende avbrott
 • Avbrott på grund av regn

Avbrott allmänt Praktiska beräkningsövningar

Dag 3

Påverkan av interferens Frekvensband Att göra en frekvensplan Interferensberäkningar 

 • Antennförstärkning 
 • Grannkanalsdämpning
 • Polarisation
 • Total interferens
 • Adaptiv uteffekt 

Praktiska beräkningsövningar

Certifierad Radiotekniker

Denna kurs är en del av utbildningen Certifierad Radiotekniker. Utbildningen består av 8 eller 9 dagar och kostar beroende på inriktning från 45.000kr, Läs mer

Certifierad_radiotekniker

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som arbetar som ingenjör med planering och projektering av radiolänknät. Även för dig som arbetar inom angränsande områden, som radiolänksystemkonstruktör, cellplanerare och transmissionsplanerare

Förkunskaper

Grundläggand kunskaper inom radio, motsvarande STFs kurs "Radiokommunikation och radioteknik"

Till toppen