Logo

Repetitionsutbildning inom det specifika området R1

1 kursdag

Repetitionsutbildning är en generell utbildning som vänder sig till alla som regelbundet arbetar med eller har arbetat med AMS. Repetitionsutbildning ska ske vart tredje år enligt EBR.

Innehåll i kurs

 • Standarder och föreskrifter
 • Genomgång av nya och gällande föreskrifter, normer med mera
 • Riskhantering
 • Arbetsplanering
 • Potentialer och potentialutjämning
 • Kompletterande Isolationsskydd
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder – arbetsplanering
 • Utrustning och verktyg
 • Utrustningar – handhavande/skötsel
 • Isolerande plattformar
 • Isolerstänger och isolerskydd

Kursens mål

Kursdeltagare ska repetera och uppdatera om AMS med personsäkerhet i fokus. Under utbildningen ska även nya metoder och tankar om AMS belysas. Efter kursen ska deltagaren bland annat:

 • Känna till personsäkerhetskraven
 • Kunna genomföra riskhantering självständigt
 • Kunna skapa arbetsinstruktioner självständigt
 • Kunna underhålla verktygen självständigt
 • Känna till verktygens begränsningar och användningsområden
1 kursdag 6 900 kr exkl. moms
 • bjurfors
 • Start 21 nov 2019, 09:00
 • Slut 21 nov 2019, 17:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Förkunskaper

Genomgått utbildning/repetitionsutbildning i AMS under den senaste treårsperioden samt praktiskt deltagit i AMS kontinuerligt efter det senaste utbildningstillfället.

Datum

bjurfors, 21 nov 2019

Pris

6 900 kr exkl. moms

Till toppen