Logo

Robust fiber - Projektör

10 kursdagar

Lär dig arbetet som fiberprojektör och arbeta professionellt med planering och beredning av fibernät. Under utbildningen genomför du en hel projektering från genomgång av beställningsunderlaget till hur man lämnar ifrån sig alla bygghandlingar, beställningsunderlag för material, ekonomiska kalkyler och tidplanering.

Dokumentation och kvalitetssäkring ingår. Utbildningen utgår från branschens skall-krav och anvisningar enligt konceptet Robust fiber.

Innehåll i kurs

 • Anvisningarna för Robust fiber
 • Tillståndsansökningar
 • Ett projekts livscykel och projektörens medverkan
 • Passiva komponenter vid byggandet av fiberoptiska nät
 • Olika typer av nätlösningar för olika bebyggelseområden
 • Vilka handlingar som ska komma ut av projektörens arbete
 • Projektkalkyler och ekonomisk uppföljning
 • Resursbehov och tidplanering
 • Kvalitetssäkring och dokumentation 

 

Under utbildningen får du praktiskt prova på:

 • Tillståndsansökning
 • Schaktprojektering och grävningsunderlag
 • Kanalisationsprojekt och schematisk presentation
 • Kabelplanering och schematisk presentation
 • Fiberdisponering och principer för dokumentation
 • Panelkort och kopplingsunderlag
 • Projektkalkyler

Kursens mål

Att utbilda självgående projektörer som vet vad som skall göras och när. Deltagarna ska vara väl förtrogna med det material och de metoder som är aktuella och vikten av bra underlag till utförarna och bra dokumentation.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Administrativa kunskaper

 • Tillstånd (tillstånds- och bidragsansökan)
 • Anvisningar (lokala och nationella)
 • Riktlinjer
 • PTS/SSNf Robust fiber

Teknisk kunskap

 • Schakt
 • Kanalisation (Förevisning av kanalisationsmaterial, förläggningstekniker och besiktning)
 • Noder/Brunnar/Skåp
 • Optofiber (Förevisning av fiber och etableringstekniker, inmätning och protokoll)
 • Information omfiberskarvning.

Systemkunskap

 • Kartsystem (Introduktion i olika kart- och koordinatsystem)
 • Informationssystem
 • Hjälpsystem (Information om flera hjälp- och stödsystem)

Färdigheter

 • Insamling
 • Utvärdering
 • Projektering
 • Beställning
 • Genomförande
 • Kontroll
 • Dokumentation
 • Överlämning
 • Fiberoptisk nätprojektering
 • Projektfaser och tidsplanering
 • Färdighetsövning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jerker Ardnor
Jerker Ardnor Rejlers Sverige

Ingenjör med mer än 20 års arbetserfarenhet från IT och telekom. Jerker har jobbat med projektering, driftsättning, dokumentation, besiktning och projektledning av optofiber sedan 2001. Som konsult för Rejlers har Jerker i sina uppdrag jobbat med både flertalet av de nationella bredbandsleverantörerna såväl som de mindre nätägare. Han har också bedrivit utbildning inom verksamhetsområdet sedan 2013.

Stefan Gistvik
Stefan Gistvik SG Optics

Stefan har under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med utbildning. Han har varit aktiv inom fiberoptik i drygt 30 år och varit kursledare hos STF sedan början av 1990-talet. Stefan är författare till ett antal böcker och har medverkat i olika projekt för anvisningar och rekommendationer, SEK 434, Tillväxtverkets anvisningar och Robust fiber. Boken ”Handbok i praktisk fiberoptik” är kursbok i ”Grundkurs i fiberoptik och Fiberoptisk nätprojektering".Stefan är medlem av konceptet Robust fibers förvaltningsråd och ordförande i konceptet Robust fibers utbildningsråd.

Robust fiber

Konceptet Robust fiber

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust Fiber.

Samarbete

Kursen genomförs i samarbete med Reijlers och Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) inom konceptet Robust fiber.

10 kursdagar 57 750 kr exkl. moms
 • halmstad
 • Start 23 nov 2020, 09:00
 • Slut 11 dec 2020, 16:00
 • Boka 5 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Del 1 23 - 27 nov 2020
Del 2 7 - 11 dec 2020

Vem är kursen för

Dig som ska arbeta som projektör, arbetsledare eller projektledare för fiberutbyggnadsprojekt.

Förkunskaper

 • Du bör ha ett fullgott färgseende för att kunna tillgodogöra dig både utbildningen och yrket.
 • Du bör ha god datorvana och goda kunskaper i ordbehandlings- och kalkylprogram.
 • Utbildning i AutoCad 13 eller senare.

Datum

halmstad, 23 nov 2020 - 11 dec 2020

Pris

57 750 kr exkl. moms

Andra tittar på

Till toppen