Logo

Rörledningar inom industrin

5 kursdagar

Anläggningsägaren bär alltid ansvaret för säkerheten för tryckbärande anordningar. Ingen person får komma till skada. Detta ansvar kan aldrig delegeras. Det finns alltid rörledningar av denna typ inom större energi- och processanläggningar. Denna kurs vänder sig dels till dig som har en direkt del i detta ansvar och dels till dig som genom ökad förståelse för området kan bidra till förbättrad tillgänglighet och ekonomi.

Är din bransch inom kraftverk, kraftvärmeverk, massa och papper, raffinaderier eller andra processanläggningar så är denna kurs för dig. Du kan tänkas arbeta med konstruktion, beräkning, projektering, projektledning, personalansvar, konsult, inköp, montage och driftsättning. Kursen kommer inte bara behandla vad tryckkärlsdirektivet (PED/AFS) kräver för att uppfylla företagets eller ditt ansvar utan också hur en ny- eller ombyggnad av en anläggning genomförs till en lägsta totalkostnad. Dessa krav går utmärkt att kombinera.

Innehåll i kurs

 • Uppbyggnad, planering och konstruktion av anläggningar
 • Konstruktionsprinciper för rörledningar
 • Samverkan med andra discipliner såsom tex montage
 • Grundläggande hållfasthetslära, flödesdimensionering och materialval
 • Randvillkor och lastfall för rörledningar
 • Dimensionering och hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter enligt SS-EN 13480
 • Spänningsanalys av rörledningsledningar enligt SS-EN 13480
 • Jämförelse med icke EU-normer tex ASME
 • Planpackningar för rörledningar i teori och praktik
 • Verkliga skade- och praktikfall som orsakat projektförseningar och kostnader
 • Egna övningsexempel

Kursens mål

Ge dig en utförlig insikt i konstruktion och beräkning av rörledningar samt din påverkan på andra discipliner.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Donny Larsson
Donny Larsson Konstruktör, Radscan AB

"En oumbärlig utbildning som krävs för dagens allt striktare krav inom kraft- & värmeindustrin. Jag har haft stor nytta utav hur man går tillväga när man ska klassificera de olika rörsystem/aggregat som finns inom industrin och den uppdatering vi fick om de nya standarder som har trätt i kraft senaste åren. En mycket stor del av konstruktionen för kraftvärmeverk kretsar kring EN 13480. Föreläsarna var också väldigt bra och inspirerande."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering 

Bestämmelser för tryckkärl och rörledningar

Per-Åke Stenqvist 
- EU-direktivs krav på tillverkning , CE-märkning mm
- Tillämpning av AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar
- Tillämpning av AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
- Harmoniserade och andra standarders roll


Riskanalys enligt AFS 2016:1 och AFS 2017:3 
Jan Johansson
- Grunder för riskanalys
- Riskanalysmodeller
- Tillämpningsfall – grupparbete
- Genomgång av grupparbete

Dag 2

Introduktion till beräkningsdelen
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen 

Flödesdimensionering av rörledningar 

Grundläggande hållfasthetslära och materialval
- Grundläggande hållfasthetslära
- Materiallära
- Material och användningsområde
- Material enligt SS-EN 13480
- Jämförelse mellan svenska och utländska material

Hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter
enligt SS-EN 13480
- Beräkningsförutsättningar
- Komponenter – Rakrör – Böj – Kona –T-stycke – Fläns –   
  Expansionselement (kompensatorer) – Egna övningar
- Beräkning av rör och rördelar för inre och yttre tryck (vakuum)

Dag 3

Hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter
enligt SS-EN 13480 (forts.)
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

Spänningsanalys av rörledningssystem
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen
- Beräkningsförutsättningar – system
- Beräkning av krafter och moment
- Rörkonstruktion
- Utmattning
- Dynamiska laster
- Utvärdering och genomgång av beräkningsprogram:
  Autopipe, Caepipe, Caesar II, Pipestress och Rohr2
- Upphängning av rörledningar
- Jämförelse mellan andra nationella normer
- Fallstudier

Dag 4

Spänningsanalys av rörledningssystem (forts.)
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

Planpackningar 
Per Haegermark
- Packningsekonomi
- Kraftpåverkan på planpackningar
- Krav på planpackningar
- De vanligaste flänstyperna
- De vanligaste materialen

Praktikfall 
Jan Johansson
- Praktikfall – Uppförande av en pannanläggning
- Beskrivning av projektet
- Scenariot i revyform
- Grupparbete
- Genomgång

Dag 5

Genomförande av industrirörprojekt
Jan Johansson
- Projektets faser
- Projektadministration
- Författningskrav
- Standarder och normer
- Riskutredning
- Förprojektering – processdesign
- Detaljprojektering
- Tidplanering och styrning
- Kostnadskalkyl och styrning
- Kalkylmetoder för rörentreprenad
- Upphandlingsbestämmelser
- Upphandling av rörentreprenad
- Slutkontroll av entreprenadarbeten
- Slutdokumentation
- Utbildning av drifts- och underhållspersonal
- Drifttagning

Tillverkning och användning av rörsystem
Jan Johansson, Bengt Gustavsson

Kontroll och besiktning
Bengt Gustavsson

Tillverkning
Bengt Gustavsson

Riskbedömning och fortlöpande tillsyn enligt AFS 2017:3
Jan Johansson
- Författningskrav
- Tillsynsobjekt
- Tillsynsprogram

Sammanfattning

Frågestund
- Deltagarnas i förväg inlämnade frågor besvaras

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Göran Bennarsten
Göran Bennarsten ÅF Industry
Bengt A Gustavsson
Bengt A Gustavsson Inspecta Sweden

Bengt har arbetat på Inspecta som Besiktningsingenjör sedan 1995, där han arbetat med svetskompetenser och procedurprover. Bengt har besiktigat tryckbärande anordningar, bl.a. sodapannor och andra typer av pannor på Valmet AB i Göteborg.


Per Haegermark
Per Haegermark Haegermark Consulting
Jan Johansson JNN Contracting
Lasse Pedersen
Lasse Pedersen Process Plant Technology
Per-Åke Stenqvist Stenqvist Installed
5 kursdagar 49 700 kr exkl. moms
 • göteborg Scandic Crown
 • Start 30 nov 2020, 09:30
 • Slut 4 dec 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Konstruktörer, beräkningsingenjörer, projektledare, linjechefer och konsulter inom alla typer av anläggningar. Vi tror även att inköp, montage och driftsättare kan ha stor nytta av kursen.

Förkunskaper

Det underlättar om du har en teknisk bakgrund då kursen fokuserar på konstruktion och beräkningar.

Övrig information

Uppdaterad enligt PED (AFS2016:1 och AFS2017:3) samt senaste utgåvan av SS-EN13480 m.fl.

Datum

göteborg, 30 nov 2020 - 4 dec 2020

Pris

49 700 kr exkl. moms

Till toppen