Logo

Rörledningar inom industrin

5 kursdagar

Korrekt planerade och dimensionerade rörsystem är en förutsättning för en välfungerande industrianläggning. Vid projektering, tillverkning och montage av rörledningar är arbetet dessutom styrt av nya föreskrifter och anvisningar. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller.

För att du på bästa sätt ska kunna genomföra rörprojekt kombineras teori med praktiska övningar. Vi går igenom bestämmelser för tryckbärande anordningar, med fokus på rörledningar. Även de krav som ställs på brukaren av en processanläggning behandlas. Du får dessutom lära dig att använda lämplig dimensioneringsmetod, välja material och utföra hållfasthetsberäkningar. Med de rätta kunskaperna kan du sedan påverka anläggningens tillförlitlighet och totalkostnad.

Innehåll i kurs

 • Uppbyggnad, planering och konstruktion av anläggningar
 • Konstruktionsprinciper för rörledningar
 • Samverkan med andra discipliner såsom tex montage
 • Grundläggande hållfasthetslära, flödesdimensionering och materialval
 • Randvillkor och lastfall för rörledningar
 • Dimensionering och hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter enligt SS-EN 13480
 • Spänningsanalys av rörledningsledningar enligt SS-EN 13480
 • Jämförelse med icke EU-normer tex ASME
 • Verkliga skade- och praktikfall som orsakat projektförseningar och kostnader
 • Egna övningsexempel

Kursens mål

Ge dig en utförlig insikt i konstruktion och beräkning av rörledningar samt din påverkan på andra discipliner.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Donny Larsson
Donny Larsson Konstruktör, Radscan AB

"En oumbärlig utbildning som krävs för dagens allt striktare krav inom kraft- & värmeindustrin. Jag har haft stor nytta utav hur man går tillväga när man ska klassificera de olika rörsystem/aggregat som finns inom industrin och den uppdatering vi fick om de nya standarder som har trätt i kraft senaste åren. En mycket stor del av konstruktionen för kraftvärmeverk kretsar kring EN 13480. Föreläsarna var också väldigt bra och inspirerande."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering 

Bestämmelser för tryckkärl och rörledningar

Per-Åke Stenqvist
- Arbetsmiljölagens krav
- AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar
- AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och
  anläggningar
- AFS 2005:03 besiktning av trycksatta anordningar
- Anvisning kontra standarder
- Fjärrvärmesystem

Riskanalys enligt AFS 2016:1 och AFS 2005:2
Jan Johansson
- Grunder för riskanalys
- Riskanalysmodeller
- Tillämpningsfall – grupparbete
- Genomgång av grupparbete

Dag 2

Introduktion till beräkningsdelen
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen 

Flödesdimensionering av rörledningar 

Grundläggande hållfasthetslära och materialval
- Grundläggande hållfasthetslära
- Materiallära
- Material och användningsområde
- Material enligt SS-EN 13480
- Jämförelse mellan svenska och utländska material

Hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter
enligt SS-EN 13480
- Beräkningsförutsättningar
- Komponenter – Rakrör – Böj – Kona –T-stycke – Fläns –   
  Expansionselement (kompensatorer) – Egna övningar
- Beräkning av rör och rördelar för inre och yttre tryck (vakuum)

Dag 3

Hållfasthetsberäkningar av rörkomponenter
enligt SS-EN 13480 (forts.)
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

Spänningsanalys av rörledningssystem
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen
- Beräkningsförutsättningar – system
- Beräkning av krafter och moment
- Rörkonstruktion
- Utmattning
- Dynamiska laster
- Utvärdering och genomgång av program – Autopipe – Caesar II - Caepipe –
  Pipestress
- Upphängning av rörledningar
- Jämförelse mellan andra nationella normer
- Fallstudier

Dag 4

Spänningsanalys av rörledningssystem (forts.)
Göran Bennarsten, Lasse Pedersen

Planpackningar 
Per Haegermark
- Packningsekonomi
- Kraftpåverkan på planpackningar
- Krav på planpackningar
- De vanligaste flänstyperna
- De vanligaste materialen

Praktikfall 
Jan Johansson
- Praktikfall – Uppförande av en pannanläggning
- Beskrivning av projektet
- Scenariot i revyform
- Grupparbete
- Genomgång

Dag 5

Genomförande av industrirörprojekt
Jan Johansson
- Projektets faser
- Projektadministration
- Författningskrav
- Standarder och normer
- Riskutredning
- Förprojektering – processdesign
- Detaljprojektering
- Tidplanering och styrning
- Kostnadskalkyl och styrning
- Kalkylmetoder för rörentreprenad
- Upphandlingsbestämmelser
- Upphandling av rörentreprenad
- Slutkontroll av entreprenadarbeten
- Slutdokumentation
- Utbildning av drifts- och underhållspersonal
- Drifttagning

Tillverkning och användning av rörsystem
Jan Johansson, Bengt Gustavsson

Kontroll och besiktning
Bengt Gustavsson

Tillverkning
Bengt Gustavsson

Riskbedömning och fortlöpande tillsyn enligt AFS 2002:1
Jan Johansson
- Författningskrav
- Tillsynsobjekt
- Tillsynsprogram

Sammanfattning

Frågestund
- Deltagarnas i förväg inlämnade frågor besvaras

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Göran Bennarsten
Göran Bennarsten ÅF Industry
Bengt A Gustavsson
Bengt A Gustavsson Inspecta Sweden

Bengt har arbetat på Inspecta som Besiktningsingenjör sedan 1995, där han arbetat med svetskompetenser och procedurprover. Bengt har besiktigat tryckbärande anordningar, bl.a. sodapannor och andra typer av pannor på Valmet AB i Göteborg.


Per Haegermark
Per Haegermark
Jan Johansson JNN Contracting
Lasse Pedersen
Lasse Pedersen Process Plant Technology
Per-Åke Stenqvist Stenqvist Installed
5 kursdagar 47 200 kr exkl. moms
 • göteborg
 • Start 20 maj 2019
 • Slut 24 maj 2019
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Konstruktörer, beräkningsingenjörer, projektledare, linjechefer och konsulter inom alla typer av anläggningar. Vi tror även att inköp, montage och driftsättare kan ha stor nytta av kursen.

Förkunskaper

Det underlättar om du har en teknisk bakgrund då kursen fokuserar på konstruktion och beräkningar.

Övrig information

Uppdaterad enligt AFS 2016:1

Datum

göteborg, 20 maj 2019 - 24 maj 2019

Pris

47 200 kr exkl. moms

Till toppen