Logo

Smarta elnät

2 kursdagar

Smarta elnät, definitionerna är många. I den här tekniskt fördjupande kursen går vi igenom teknik och tillämpningar.

Elnätet håller på att förändras. Från ett system baserat på centraliserad elproduktion till ett där "kunderna" övertar allt större del av elproduktionen i form av bland annat vindkraftverk och solceller. Samtidigt är flera kärnkraftsreaktorer på väg att avvecklas. Utöver detta kommer elfordon att ta en allt större marknadsandel av transporterna, i takt med att batterierna blir både billigare och bättre.

Effektflöden kommer att flöda i olika riktningar samtidigt som en fluktuerande elproduktion ska balanseras av energilagring och styrning av lasten. Möjligheterna är enorma, men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå? Är smarta elnät smarta, och vad menar vi med smarta eller skapar de ett komplicerat system där robustheten minskar?

Innehåll i kurs

 • Inledning
 • Teknisk utveckling i nätstationer
 • Reläskydd vid småskalig elproduktion
 • Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion 
 • Konvertering av elnätet till likström
 • Hur mycket vindkraft tål kraftsystemet
 • Solceller och växelriktare 
 • Val av 4- eller 5-ledare i serviceledningar 
 • Elbilar och snabbladdare

 

När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras? Vad händer när det inte blåser? Finns det risk för bristande nätstabilitet när mängden roterande svängmassa minskar? Energilager kan vara en lösning.

På kursen om smarta elnät diskuterar vi den tekniska utvecklingen av den smarta infrastrukturen. Du kommer dessutom att få insikter i småskalig elproduktion och en förståelse för hur det påverkar elnätet.

Kursens mål

Att du ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse om smarta elnät och en inblick i de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
- Vad är smarta elnät?
- Teknisk utveckling i elnätet
- Ifrån kund till prosument
- Nya ekonomiska modeller för elhandel
- Internet of Things
- Effektflöden i olika riktningar
- Energilager 
- Effektlager och samverkan med vattenkraft
- Användning av superkondensatorer
- Elbilar
- Tunga laddfordon – bussar och lastbilar
- 1000V system vid elfordon respektive solceller

Teknisk utveckling i nätstationer
- Fiberkommunikation till nätstationer
- Lösningar med RTU, mätrouter, elkvalitetsmätare etc
- Kompakta mellanspänningsbrytare i nätstationer.
- Spänningshöjningar i 400V system pga. solceller
- Tekniska problem och obekväma scenarier
- Reglering av solceller och laddare för elbilar via smarta elmätare
- Lindningskopplare i nätstationer- erfarenheter ifrån kontinenten. 
- Ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät.

Reläskydd vid småskalig elproduktion
- Reläskyddsfilosofi för smarta elnät
- Självläkande nät
- Längsdifferentialskydd
- Fluktuerande kraftproduktion.
- Kommer framtidens 400V nät att påminna om maskade region- och stamnät?
- Felströmmar och felbortkoppling
- Bakmatade felströmmar
- Påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt ifrån kunden?

Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion 
- Övertoner
- Växelriktare med bristfällig kvalitet 

Konvertering av elnätet till likström
- Tekniska och ekonomiska fördelar
- Stegvis utbyggnad av likströmsnät
- Möjliga fallgropar
- Likriktare intill nätstationer
- Kompatibilitet med energilager, elfordon och solceller
- Likström i belysningsnät

Hur mycket vindkraft tål kraftsystemet
- Konsekvenser av färre kärnkraftreaktorer
- Minskad kortslutningseffekt
- Roterande svängmassa och minskad frekvenshållning
- Konstgjord styvhet i växelriktare
- Behövs stora gasturbiner när det inte blåser?
- Möjlighet till önätsdrift.
- Avrundning och frågestund 

Dag 2

Solceller och växelriktare 
- Teknisk utveckling
- Erfarenheter ifrån Tyskland
- Stora solcellsparker
- Integrering av solceller i takpannor
- Flexibla solceller via tunnfilm
- Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
- Anslutning till elnät.

Val av 4- eller 5-ledare i serviceledningar 
- Kompatibilitet med flera kraftmatningar vid småskalig kraftproduktion
- Flera solcellsanläggningar i samma kvarter
- Matning till elnätet via elbilar eller mindre energilager
- Risk för strömpendling och induktionsslingor
- Smarta elmätare som hanterar bruten PEN
- Förmåga att reducera spänning mot kunden vid jordfel 
på mellanspänningsnätet vid felaktig kompensering i kabelnät
- Förmåga att hantera bruten PEN ledare
- Val av total eller delområdessäkring i nätstationer
- Nivåvakter och tryckvakter i nätstationer

Elbilar och snabbladdare
- Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
- Batteriteknik
- Teknisk utveckling av litiumbatterier
- Alternativ till litium
- Elektrifiering av vägnät, för och nackdelar
- Snabbladdare och algoritmer för batteriladdning 
- Superkondensatorer för snabb acceleration.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

2 kursdagar 14 900 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 6 apr 2021, 08:30
 • Slut 7 apr 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker på nätbolag, konsultbolag och entreprenörer.

Datum

stockholm, 6 apr 2021 - 7 apr 2021

Pris

14 900 kr exkl. moms

Till toppen