Logo

Solceller - teknik och ekonomi

2 kursdagar

Du lär dig att bedöma byggnaders fysiska och ekonomiska förutsättningar för både de tekniska och ekonomiska aspekterna kring en solcellsinstallation. Upplägget på kursen varvar teori med praktiska övningar. Vi går även igenom drift och underhåll av solceller samt visar hur du ansluter byggnadsintegrerade solceller till elnätet. I kursens praktiska övningar har du möjlighet att arbeta med en av era egna fastigheter och komma hem med ett färdigt beslutsunderlag. Kursen ger dig en ökad förståelse för solcellers potential och verktyg för ditt dagliga arbete. 

Priserna på solceller har sjunkit drastiskt de senaste åren. Samtidigt har intresset för solenergi ökat. Vill du veta mer om solcellernas möjligheter och användningsområden? Vi ger dig möjlighet till att fördjupa din kunskap.

Innehåll i kurs

 • Fysiska förutsättningar för solenergi i Sverige
 • Marknadens utveckling och status idag, inklusive olika typer av solceller
 • Ekonomiska förutsättningar för solcellsanläggningar, inklusive översiktlig ekonomisk kalkyl
 • Optimera solcellsförutsättningar för enskilda byggnader
 • Beräkningsverktyg
 • Byggnadsintegrering och -applicering (BIPV & BAPV)
 • Kringutrustning (Balance of System: växelriktare, elinstallationer, monteringslösningar, m.m.)
 • Nätanslutning och solceller i energisystemet
 • Tillståndsfrågor, standarder för solcellsanläggningar
 • Miljöaspekter för solcellsanläggningar
 • Projektsteg från idé till färdig anläggning (bl.a. förstudie, upphandling, besiktning och drift)

Dessutom kommer Johan Lindahl (Svensk Solenergi) att prata om utvecklingen på solcellsmarknaden internationellt och i Sverige. Han kommer visa statistik för hur snabbt solcellsutbyggnaden går, vilka prisnivåer som gäller idag och även vilka lagar och regleringar som påverkar marknaden. Johan är talesperson för branschföreningen Svensk Solenergi och han ansvarar också för att sammanställa marknadsstatistik för Sverige åt Energimyndigheten och Internationella Energimyndighetens solcellsprogram IEA-PVPS.

Kursens mål

Du ska kunna avgöra om en solcellsinstallation är lönsamt och effektivt på fastigheter i din verksamhet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Bakgrund - drivkrafter

Inspiration - solcellsanläggningar

Solceller och solcellsmoduler

Solenergipotential

Solcellsmarknaden

Solcellernas ekonomi

Solceller på byggnader

Markplacerade solceller

Från ljus till solel - process och fallstudie
- Idé
- Förstudie (teknikval)

 

Dag 2

Solceller i fysisk planering

Kringutrustning nätanslutna solcellssystem

Nätanslutning och energisystemet

Fristående solcellssystem

Erfarenheter från en fastighetsägare

Från ljus till solel (forts.)
- Förstudie (utbyte)
- Bidragsansökan
- Upphandling & tillstånd
- Entreprenad
- Besiktning
- Drift & underhåll

Miljöaspekter

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michiel van Noord
Michiel van Noord Esam

Michiel är civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling. Sedan 2006 har han arbetat med bland annat projektering, utredning och projektledning av solcellsanläggningar. Michiel har även suttit i forskningsprogrammets SolEl:s programstyrelse.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, stadsplanerare, projektutvecklare och tekniska konsulter (elinstallationer, miljöklassade byggnader, m.fl.) som vill lära sig hur solcellssystem fungerar och kunna bedöma potential och möjligheter med solceller på byggnader.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i energifrågor/teknik.

Till toppen