Kursens mål

Efter kursen har du fått alla de kunskaper som behövs för att du ska kunna projektera en solcellsanläggning. Du får även verktyg för val och beräkningar. I utbildningen får du även verktyg för val och beräkningar som rör solceller och projektering.

Innehåll i kurs

 • Övergripande introduktion och bakgrund
 • Övergripande systemdimensionering och projektering
 • Solcellsmoduler
 • Montering och placering
 • El – likström
 • Växelriktare
 • El växelström
 • Nätanslutning
 • Övervakning, mätning och visualisering
 • Märkning och skyltning
 • Dokumentation
 • Utvärdering
 • Besiktning, solcellsspecifika fokusområden och vanligaste fel