Kursens mål

Målet med temadagen är att du skall få kännedom om den förändring inom Bas-P & Bas-U som gäller från och med 1 januari 2025,

Innehåll i kurs

En spännande och viktig temadag som belyser förändringarna i de nya föreskrifterna. Under dagen kommer talare med olika perspektiv belysa förändringarna.