Om dagen

Utgåva 4 av standarden EN 50110-1 fastställdes i maj 2023 och under våren kommer den svenska språkversionen att fastställas som svensk standard.

 

Temadagen har fokus på nyheter och praktisk tillämpning och vänder sig bland annat till dig som ska implementera standarden i din verksamhet – här får du chansen att snabbt ta till dig nyheter och metoder för praktisk tillämpning så att du är förberedd när standarden fastställs.

 

Bland nyheterna kan nämnas en fjärde arbetsmetod och att det införs formler för att bestämma arbetsavstånd.

 

Men standarden har genomgått en omfattande översyn och många detaljer har ändrats eller lagts till.

 

I den svenskspråkiga versionen ändras ett flertal termer.

 

Temadagen handlar om standarden som ett verktyg att få en elsäker arbetsplats med fokus på ändringar och tillägg i förhållande till nuvarande utgåva och hur den vardagliga verksamheten påverkas av den nya utgåvan.

 

Under dagen finns goda möjligheter att ta upp frågor om praktisk tillämpning av standarden för olika branscher.

Programmet

 • Tillämpar ni standarden i praktiken?
  Eller lever ni kvar i gamla avdelning C?
 • Historik – hur kunde det bli så fel?
 • Vi reder ut begreppen
  • Vad ingår i skötselåtgärder?
  • Vad gäller för knivsäkringsbyte?
  • Vad har eldriftansvarig för uppgifter?
 • Vad har vi för nytta av del 7 om underhållsarbete?
 • När ska arbetsmetoder tillämpas?
  • Hur bestämmer man arbetsmetod?
  • Vilka arbetsmetoder finns att tillgå?
  • När ska arbetsavstånd fastställas?
  • Och hur fastställer man arbetsavstånd?
 • Eldriftledare – måste vi ha denna funktion?
  • Och hur gör man då kunden inte utser eldriftledare?
 • Vart tog begreppet elanläggningsansvarig vägen?
  • Och måste vi inte ha en sådan i alla fall?
 • Riskbedömning av elarbete

Hålltider

 • Registrering och kaffe 09:00
 • Temadagen börjar 09:30
 • Lunch 12:00
 • Eftermiddagsfika 14:30
 • Temadagen slutar 16:00