Logo

Tribologi

3 kursdagar

För att övervinna friktionen i olika system förbrukas idag mycket energi. Det finns således en stor sparpotential i att minska den nötning som många konstruktioner utsätts för. Både vad gäller ekonomi och miljö.

Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning. Här får du en grundlig genomgång i ämnet och får dessutom ta del av olika applikationers tribologiska utmaningar. Efter kursen har du kunskap om hur materialval och smörjunderhåll påverkar såväl driveffekt som livslängd på maskiner och anläggningar.

Innehåll i kurs

 • Grunder i tribologi
 • Friktion
 • Nötning
 • Ytbehandling
 • Material för glidlager
 • Glidlager - våta, torra
 • Smörjning
 • Avancerade ytbeläggningar
 • Rullningslager

Kursens mål

 • Du ska få ökad kunskap för rätt konstruktion gällande tribologiska element.
 • Du ska även få kännedom om ytor och mekanisk kontakt samt kunna analysera skador och problemtyper.
 • Vidare ska du kunna välja smörjmedel och underhåll för att öka livslängden på maskiner och anläggningar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering och kaffe

Grunder/nötning/ytbehandling


Grunder i tribologi

Staffan Jacobson
- Målsättningar och möjligheter
- Problem och åtgärder
- Ytors mekaniska kontakt
- Friktionsmekanismer
- Smörjningens mekanismer

Nötning
- Olika mekanismer i olika belastningsfall och för olika material
- Inverkan av hastighet, partiklar och last
- Inverkan av hårdhet, smörjning och ytjämnhet

Ytbehandlingens betydelse
- När och varför?
- Översikt över ytbehandlingsområdet
- Tunt eller tjockt? Omvandling eller beläggning?
- Konstruera för ytbehandling

Avancerade ytbeläggningar
Greger Håkansson
- För‐ och nackdelar
- Skikt
- PVD, CVD
- Tribologisk problemlösning
- Tillämpningar
- Fosfatering
- Värmebehandling

Dag 2

Glidlager
Andreas Almqvist
- Torra glidlager
- Material för glidlager
- Våta/smorda glidlager
- Lagerkonstruktörens problemställningar
- Faktorer som påverkar glidlagrets funktion
- Skador

Rullningslager

- Lagertyper
- Beräkning av lagrens livslängd och driftsäkerhet
- Smörjmedlets inverkan på livslängden
- Renlighetens inverkan på livslängden
- Lagerskador
- Förebyggande underhåll

Dag 3

Smörjning
Richard Wolffelt
- Slitagetyper, maskinelement, smörjtillstånd, lambda/kappavärde
- Energibesparingar med rätt smörjmedelsval
- Fett – funktion och arbetssätt
- Teknisk data och några provningsmetoder (olja och fett)
- Verktyg för val av rätt smörjmedel och intervall
- Smörjunderhåll i världsklass

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Andreas Almqvist
Andreas Almqvist Luleå University of Technology

Forskare och lärare på avdelningen för maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Andreas forskningsfokus ligger på hur ytojämnheten påverkar förhållanden i både smorda och osmorda kontakter i bland annat lager, hydraulmotorer och tätningar. Han ansvarar även för, och undervisar i, ett antal kurser relaterade till ämnena maskinelement och tribologi.

Greger Håkansson
Greger Håkansson Ionbond Sweden

VD för Ionbond Sweden AB. Greger är teknologie doktor i tunnfilmsfysik och är specialist på avancerad ytbeläggning inom områden såsom PVD och CVD.

Staffan Jacobson
Staffan Jacobson Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

Professor i materialvetenskap vid Uppsala universitet. Staffan har mångårig erfarenhet som föreläsare, läroboksförfattare och forskare kring friktion och nötning. Forskningen utförs ofta i nära samarbete med företag inom material och verkstadsindustrin.

Richard Wolffelt
Richard Wolffelt Gurami Utveckling

Konsult på Gurami utveckling AB, med 35 års bakgrund som smörjmedelsingenjör. Richard genomför utredningar, verksamhetsanalyser, konsultuppdrag och certifieringar inom framförallt tribologi och smörjteknik.

Program

Dag 1

 • Grunder Tribologi
  -  Målsättningar och möjligheter
  -  Problem och åtgärder
  -  Ytors mekaniska kontakt
  -  Friktionsmekanismer
  -  Smörjningens mekanismer
 • Nötning
  Olika mekanismer i olika belastningsfall och för olika material
  Inverkan av hastighet, partiklar och last
  Inverkan av hårdhet, smörjning och ytjämnhet
 • Ytbehandlingens betydelse
  När och varför?
  Översikt över ytbehandlingsområdet
  Tunt eller tjockt? Omvandling eller beläggning?
  Konstruera för ytbehandling
 • Avancerade ytbeläggningar
  För‐ och nackdelar
  Skikt
  PVD, CVD
  Tribologisk problemlösning
  Tillämpningar
  Fosfatering
  Värmebehandling

Dag 2

 • Glidlager
  Torra glidlager
  Material för glidlager
  Våta/smorda glidlager
  Lagerkonstruktörens problemställningar
  Faktorer som påverkar glidlagrets funktion
  Skador
 • Rullningslager
  Lagertyper
  Beräkning av lagrens livslängd och driftsäkerhet
  Smörjmedlets inverkan på livslängden
  Renlighetens inverkan på livslängden
  Lagerskador
  Förebyggande underhåll

Dag 3

 • Smörjning
  Slitagetyper, maskinelement, smörjtillstånd, lambda/kappavärde
  Energibesparingar med rätt smörjmedelsval
  Fett – funktion och arbetssätt
  Teknisk data och några provningsmetoder (olja och fett)
  Verktyg för val av rätt smörjmedel och intervall
  Smörjunderhåll i världsklass
3 kursdagar 25 500 kr exkl. moms
 • stockholm F7 Möten & Konferens
 • Start 3 nov 2020, 10:00
 • Slut 5 nov 2020, 15:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som är ingenjör eller tekniker och verksam inom konstruktion, kontroll, produktion eller underhåll inom mekanisk industri.

Förkunskaper

Du bör ha en teknisk bakgrund då kursen innehåller en del beräkningar.

Datum

stockholm, 3 nov 2020 - 5 nov 2020

Pris

25 500 kr exkl. moms

Till toppen