Produktutveckling IT

April 2017
2017-04-25 Internet of Things, IoT, Teknik och Protokoll 3 dgr Stockholm Boka
2017-05-09 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2017
2017-06-07 Agil projektledning med Puls 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Kickstarta Python för nätverksingenjörer 3 dgr   Intresse