Logo

Elsäkerhetsdagarna - ELSÄK 2021

Forumet för dagsaktuella frågor inom elsäkerhet.

ELSÄK 2021 – Ett elsäkerhetsår med spänning!

2021 har varit ett år där många intressanta händelser skett inom elsäkerhetsområdet. En av de största händelserna inom elsäkerhetsområdet är att Arbetsmiljöverket övertar Elsäkerhetsverkets roll som myndighet för elsäkerheten vid arbete, vilket medför att föreskrifterna om elsäkerhet vid arbete kommer att upphävas – vet du vad det kommer att innebära för dig? Bakom kulisserna pågår även revideringar av föreskrifter och standarder och handböcker för fullt, det har också tillkommit nya handböcker för innehavare och arbetsgivare. Under ELSÄK 2021 bjuder vi på två fullspäckade dagar med elsäkerhet inspirerade av det senaste årets händelser. Varmt välkommen att delta!


Den 6-7 december 2021 samlas vi för att diskutera branschutmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. 

Två dagars nätverkande, där du bygger din kunskap och får nya erfarenheter. Det blir spänningsfyllda dagar späckade med upplysande frågor och diskussioner.

Vi följer utvecklingen i elbranschen och ser på förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. ELSÄK bevakar det som påverkar elsäkerheten kring elnäten och samhället. Med en utvecklad infrastruktur och ny teknik som ger oss nya möjligheter och utmaningar gäller det att hänga med i hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. 

Program

Dag 1: 10.00 – 17.00 (incheckning från 09.00)


09.15: Ankomstregistrering och kaffe

10.00: Inledning – en sammanfattning av elsäkerhetsåret 2021

10.15: Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021

– Hur kan vi nyttja den i det skadeförebyggande arbetet?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö & Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping

10.35: Avstånd för arbete intill elektriska riskkällor – SS-EN 50110-1

– Hur är det tänkt att vi ska vi använda avstånden för arbete?

Michell Andersson, Ordförande TK78

11.05: Viktiga aspekter på det akuta omhändertagandet efter en elolycka

– Vad bör man som arbetsgivare tänka på?

Martin Tondel, överläkare Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala

11.35: Elsäkerhetsverket reviderar flera föreskrifter

– Vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

12.15: Lunch

13.15: Erfarenheter från 4 år med Elsäkerhetslagen

– Elsäkerhetsverkets erfarenheter av egenkontroll och egenkontrollprogram

– Elinstallatörens nya roll – elinstallatör för regelefterlevnad – hur blev det?

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

13.45: Ljusbågsdetektor för gruppledningar

– Vad är det? Och när blir det standard?

Peter Ljungqvist, Produktchef Schneider Electric

14.10”Utlösningsvillkoret” – säkring för driftsäkerhet eller elsäkerhet?

– Intermittenta ljusbågsfel i lågspänningsnät

– Erfarenheter

Stefan Aronsson, Elkraftingenjör, Elnätsdrift, Jönköping Energi & Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

14.40: Utdelning av årets elsäkerhetspris

– Vem har du nominerat?

14.50: Kaffepaus

15.15: Skötsel av elanläggningar SS-EN 50110-1

– Harmoniserad tillämpning eller nationella särkrav?

– Förslag till kommande förändringar

Michell Andersson, Ordförande TK78

15.50: Hur väljer vi arbetskläder inför elarbete?

– Riskbedömning eller rutin

Leif Bodin, Nationell elsäkerhetsrådgivare, Hitachi Energy Sweden AB & Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping

16.25: Potentialutjämning och jordning

– Vad är skillnaden?

– Krav och rekommendationer

Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen

17.00: ELSÄK 2021 dag 1 avslutas

19.00: Middag

Dag 2: 08.30 – 15.00


Förmiddag 08.30 – 11.30

Tema – Ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar

Med utgångspunkt från Elsäkerhetsverkets handbok för innehavare av elanläggningar behandlar vi innehavarens olika ansvarsområden. Och inte minst innehavarens ansvar för arbete på anläggningen med tanke på upphävandet av ELSÄK-2006:1.

 • Innehavaren som beställare av elinstallationsarbete
 • Innehavaren som förvaltare – kontroller med mera
 • Innehavaren som beställare av arbete med elektrisk fara
  • Information om anläggningen och handhavandet
  • Dokumentation, märkning, varselmärkning
 • Exempel från innehavare


Medverkande
:
Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping,
Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket,
Willy Lundh, Svenska Kraftnät

Eftermiddag 12.30 – 15.00

Tema – Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och hur ser arbetsgivarens ansvar ut när ELSÄK-FS 2006:1 upphävts?

 • Arbetsmiljölagen och arbete med elektriska riskkällor
 • Arbetsmiljöansvaret vid arbete med elektrisk fara
  • Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsplaneringen
  • Arbete enligt erkänd standard
 • Elsäkerhetsledaren ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Elsäkerhet vid arbete – Arbetsgivaren har huvudansvaret
  • Och hur hanterar man innehavaren?


Medverkande: 
Martin Lindgren,
Arbetsmiljöverket 
Sven Höckert, Elektrikerförbundet
Niklas Enström, Elektrikerförbundet
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen

Med reservation att förändringar i programmet kan ske.

Middag

Första dagen avslutas med en middag. Meddela i bokningen om du önskar delta på middagen. Kostnaden för middag tillkommer då med 665 kr.

Utställare

Övrig information

Med tanke på arrangemangets omfattning och de nya rekommendationerna som träder i kraft kommer Covid-pass att krävas. Det laddar du enkelt ner här https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ och visar upp i samband med registrering.

Varmt välkomna till dessa dagar – som värnar säkerheten på alla sätt.​

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Kenzington Solution AB

Moderator för Elsäkerhetsdagarna 2021.

Johnny Pettersson är produktchef och föreläsare inom arbetsmiljö och säkerhet på Kenzington. Johnny är utbildad skyddsingenjör och är specialist vad gäller arbetsmiljö inom elområdet.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö AB

Moderator för Elsäkerhetsdagarna 2021.

Mats Jonsson är konsult, föreläsare, författare och debattör inom ämnet elsäkerhet. Mats är ägare av företaget Eltrygg Miljö och är medförfattare till boken Elansvar – En fyrklöver.

12 500 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 6 dec 2021, 09:00
 • Slut 7 dec 2021, 15:30
 • Boka
7 200 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 6 dec 2021, 09:00
 • Slut 6 dec 2021, 17:00
 • Boka
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 7 dec 2021, 08:30
 • Slut 7 dec 2021, 15:00
 • Boka

Pris & Villkor

Medverkan båda dagarna (6 och 7 december): 12 500 kr exkl. moms.

Medverkan en av dagarna (6 eller 7 december): 7 200 kr exkl. moms.

Kostnad för middag den 6 december tillkommer med 665 kr. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

ELSÄK vänder sig till:

 • elinstallatörer
 • elanläggningsansvariga
 • besiktningspersoner
 • konsulter inom elsäkerhet
 • representanter för
  • innehavare av elanläggningar
  • arbetsgivare som har personal som deltar i arbete på eller invid elektriska riskkällor
  • elinstallationsföretag

Datum

stockholm arlanda, 6 dec 2021 - 7 dec 2021

Pris

12 500 kr exkl. moms

Datum

stockholm arlanda, 6 dec 2021

stockholm arlanda, 7 dec 2021

Pris

7 200 kr exkl. moms

Till toppen