Logo

Elsäkerhetsdagarna - ELSÄK 2021

Den 6-7 december 2021 samlas vi för att diskutera branschutmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. 

Två dagars nätverkande, där du bygger din kunskap och får nya erfarenheter. Det blir spänningsfyllda dagar späckade med upplysande frågor och diskussioner.

Vi följer utvecklingen i elbranschen och ser på förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. ELSÄK bevakar det som påverkar elsäkerheten kring elnäten och samhället. Med en utvecklad infrastruktur och ny teknik som ger oss nya möjligheter och utmaningar gäller det att hänga med i hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. 

Program

Dag 1: 10.00 – 17.00 (incheckning från 09.00)

 • Vilka slutsatser kan vi dra av Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport?
 • Elsäkerhetsverket reviderar flera föreskrifter. Vilka ändringar kan vi förvänta oss?
 • Olyckorna vid arbete nära spänning ökar: Hur ska vi använda avstånden för arbete?
 • Handboken för innehavare av elanläggningar. Vem är innehavare? De olika delarna i ansvaret.
 • Handböcker från SEK Svensk Elstandard
 • Revidering av SS-EN 50110-1 Skötsel av elanläggningar. Vilka blir förändringarna?
 • Akutvård efter elolycka
 • Ljusbågsdetektor – när blir det standard?
 • Hur väljer vi arbetskläder inför elarbete? Riskbedömning eller rutin.

Dag 2: 8.30 – 15.00

Elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen

 • Företagaransvaret. Har företagsledningen tagit sitt ansvar?
 • System och rutiner – blev det så?
 • Elinstallatörens roll och ansvar
 • Uppfyller egenkontrollprogrammet uppställda minimikrav?
 • Vad är egenkontroll?

Elsäkerhet vid arbete

 • Handboken Arbete där det finns elektrisk fara
 • Hur ser regelverket ut efter ELSÄK-FS 2006:1?
 • Vem ansvar för vad vid ett arbete där det finns elektrisk fara. Innehavarens och arbetsgivarens skyldigheter. Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets uppgifter.
 • Betydelsen av svensk standard

Med reservation för eventuella ändringar

Middag

Första dagen avslutas med en middag. Meddela i bokningen om du önskar delta på middagen. Kostnaden för middag tillkommer då med 665 kr.

Elsäkerhetspriset 2021

Vem eller vilken organisation anser du skall få årets Elsäkerhetspris?

Du kan redan nu skicka in din nominering! Nomineringar med motivering till person eller organisation som väsentligt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete mailas till nominering@stf.se senast den 1 november 2021.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Kenzington Solution AB

Moderator för Elsäkerhetsdagarna 2021.

Johnny Pettersson är produktchef och föreläsare inom arbetsmiljö och säkerhet på Kenzington. Johnny är utbildad skyddsingenjör och är specialist vad gäller arbetsmiljö inom elområdet.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö AB

Moderator för Elsäkerhetsdagarna 2021.

Mats Jonsson är konsult, föreläsare, författare och debattör inom ämnet elsäkerhet. Mats är ägare av företaget Eltrygg Miljö och är medförfattare till boken Elansvar – En fyrklöver.

12 500 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 6 dec 2021, 09:00
 • Slut 7 dec 2021, 15:00
 • Boka
7 200 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 6 dec 2021, 09:00
 • Slut 6 dec 2021, 17:00
 • Boka
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 7 dec 2021, 08:30
 • Slut 7 dec 2021, 15:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kostnad för middag den 6 december tillkommer med 665 kr. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

stockholm arlanda, 6 dec 2021 - 7 dec 2021

Pris

12 500 kr exkl. moms

Datum

stockholm arlanda, 6 dec 2021

stockholm arlanda, 7 dec 2021

Pris

7 200 kr exkl. moms

Till toppen