Logo

Elsäkerhetsdagarna - ELSÄK 18

25 årsjubileum

Den 3-4 december samlas vi för att diskutera branschutmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Vi har precis börjat arbeta efter en ny elsäkerhetslagstiftning som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som nya direktiv och ny lagsstiftning ligger runt hörnet. Svagheter i näten påverkar samhället. Ständig utvecklad infrastruktur och ny teknik ger oss nya möjligheter och utmaningar så det gäller att hänga med på hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. 

Vi lovar två spännande och informativa dagar med ett unikt tillfälle att nätverka inom elsäkerhet.

Årets moderator Johan Wester fångar upp våra diskussioner och belyser de viktiga frågorna med sin personliga och snabbtänkta stil.

Innehåll

 • Drygt ett år med nya Elsäkerhetslagstiftningen
 • Utan installatörer stannar Sverige - hur skapar vi ett elsäkert samhälle
 • Nyheter inom elstandard och lagstiftning
 • Uppdatering om laddinfrastruktur
 • Svaga nät och regelverk för reservkraft
 • Produktsäkerhet och inblick i systematiskt elsäkerhetsarbete
 • ELSÄK 25 år – Jubileumsmiddag och livemusik (ange om du vill delta vid bokning)

Det finns många frågor kring elsäkerhetsarbete. På Elsäkerhetsdagarna samlas eltekniker och specialister med olika inriktningar för att utbyta erfarenheter, information ges, diskussioner startas, kontakter knyts, förståelsen för elsäkerhetsarbetet ökas och kunskapsinhämtning sker. Under dagarna får du möjlighet att diskutera framtida utmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. Elsäkerhet är ett ämne som måste ligga högst på dagordningen även i praktisk handling, så kom på Elsäkerhetsdagarna 2018. 

 

Elsäkerhetspriset 2018

Vem eller vilken organisation anser du skall få årets Elsäkerhetspris? Nomineringar med motivering till person eller organisation som väsentligt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete mailas till elsakerhetspriset@stf.se senast den 15 november.

Jubileumsmiddag

Första dagen avslutas med en Jubileumsmiddag kl 19.00. Meddela i bokningen om du önskar delta på middagen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johan Wester
Johan Wester Moderator
Anders Richert
Anders Richert Elsäkerhetsverket
Lars Jansson
Lars Jansson Elsäkerhetsverket
Joakim Grafström
Joakim Grafström SEK, Svensk Elstandard
Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha
Johanna Rosenlind
Johanna Rosenlind Energiföretagen
Anders Lewald
Anders Lewald Energimyndigheten
Ola Månsson
Ola Månsson Installatörsföretagen
Frank Johansson
Frank Johansson Ordförande, Elektriska Nämndens Tekniska utskott
Tony Martinsson
Tony Martinsson WestCode
Kim Reenaas
Kim Reenaas Elsäkerhetsverket
Ole Petter Sørensen
Ole Petter Sørensen Trainor

Program

Dag 1

Moderator: Johan Wester

08:45 Registrering

09:30 Inledning
Johan Wester och Jonas Gustavsson, Fasticon

09:40 Drygt ett år med nya Elsäkerhetslagstiftningen
Anders Richert, Elsäkerhetsverket

10:20 Fika med utställning – Nätverka och träffa våra utställare

10:45 Utan installationer stannar Sverige - hur skapar vi ett elsäkert samhälle?
Vd Ola Månsson, Installatörsföretagen

11:15 Utdelning av Elsäkerhetspriset
- Person eller organisation som verkat för att höja elsäkerhetsarbetet

12:00 Lunch med utställning – Nätverka och träffa våra utställare

13:00 Nyheter inom elinstallation
Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard

13:45 Varför fungerar reservkraften inte bättre? Ger reservkraft en falsk säkerhet?
Hans Nordin, Ulriha

14:30 Fika med utställning: Nätverka och träffa våra utställare

15:00 Elolyckor/Redovisning av elolycka
Lars Jansson, Elsäkerhetsverket

15:40 ESA - planer och nyheter för Energibranschen
Johanna Rosenlind, Energiföretagen

16:20 Erfarenheter av onlineutbildning från Norge
Ole Petter Sørensen, Trainor 

17:00-17:10 Sammanfattning av dagen
Johan Wester

18:30 Vi samlas för en drink

19:00 Jubileumsmiddag med livemusik

Dag 2

09:30 Inledning
Per Zetterberg, affärsområdeschef STF

09:40 Svaga nät - vad som händer vid olika driftfall, t ex vid reservkraftdrift
Hans Nordin, Ulriha

10:00 Regelverk för reservkraft - vad måste beaktas vid installation av reservkraft och kommer det nya regler?
Hans Nordin, Ulriha

10:20 Fika med utställning – Möjlighet att nätverka och besöka utställarna

10:50 Produkter och anläggningar – hur hänger det ihop, och en inblick i systematiskt säkerhetsarbete
Kim Reenaas, Elsäkerhetsverket

12:00 Lunch med utställning – Nätverka och träffa våra utställare

13:00 Laddinfrastruktur i utveckling och nytt EU direktiv
Anders Lewald, Energimyndigheten

14:30 Fika med utställning – Nätverka och träffa våra utställare

15:00 Elektriska Nämnden – Elbesiktningar för ett säkrare samhälle
Frank Johansson, Ordförande, Elektriska Nämndens Tekniska utskott

15:40 Om krisen eller kriget kommer, känner du till ditt ansvar? Nya legala krav för samhällsviktig verksamhet
Tony Martinsson, Informationssäkerhetsspecialist, WestCode

16:30 Slut ELSÄK 18

UTSTÄLLARE


Under ELSÄK 18 kan du som deltagare träffa och nätverka med våra utställare och få information om deras nyheter och erbjudanden.

25 årsjubileum 11 100 kr exkl. moms
 • radisson blu arlandia hotel
 • Start 3 dec 2018, 09:30
 • Slut 4 dec 2018, 16:00
 • Boka
25 årsjubileum 6 200 kr exkl. moms
 • radisson blu arlandia hotel
 • Start 3 dec 2018, 09:30
 • Slut 3 dec 2018, 16:30
 • Boka
25 årsjubileum 4 900 kr exkl. moms
 • radisson blu arlandia hotel
 • Start 4 dec 2018, 09:30
 • Slut 4 dec 2018, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kostnad för kaffe och lunch tillkommer med 325 kr/dag samt för middag 590 kr. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

radisson blu arlandia hotel , 3 dec 2018 - 4 dec 2018

Pris

11 100 kr exkl. moms

Datum

radisson blu arlandia hotel , 3 dec 2018

Pris

6 200 kr exkl. moms

Datum

radisson blu arlandia hotel , 4 dec 2018

Pris

4 900 kr exkl. moms

Till toppen