Logo

Vad ger ELSÄK projektören Jens Karlsson?

Jens Karlsson, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ESEM

Jens Karlsson

Jens Karlsson, projektör på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har besökt Elsäkerhetsdagarna (ELSÄK) två gånger tidigare. Tanken är att återbesöka temadagarna även detta år.

Vad tycker du är viktigast med Elsäkerhetsdagarna?

– Det som har varit nyttigast för mig hittills har varit dragningarna om egenkontrollprogrammet och tankar runt det. Hur det ser ut på inrapporterade olyckor är också bra att vara uppdaterad på och varför det ser ut som det gör.

Vilka ämnesområden på ELSÄK tycker du är mest relevanta för branschen?

– Vi står inför stora förändringar i branschen, så det känns viktigt att hänga med! Vad kommer exempelvis utvecklingen innebära för nätägare? Vi kommer att se ett mycket mer komplext elnät i framtiden och måste vara rustade och ha kompetens… i tid!

Elsäkerhet är en ständigt relevant fråga, hur arbetar ni med det på din arbetsplats?

– Från halvårsskiftet i år kommer vi att vara två personer som jobbar med dessa frågor mer eller mindre på heltid, vilket är ett lyft mot tidigare. Vi har även en sammansatt grupp som består av flera affärsområden på firman som jobbar med detta. Sammanlagt har vi åtta avdelningar som är med i vårt egenkontrollprogram, allt från installation till distributionsnät med mera, så vi försöker vara aktiva hela tiden i denna typ av frågor.


Vill du ta del av fler intressanta nyheter från intressanta branschkunniga föreläsare? Under ELSÄK 2023 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen! Du får även en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer, samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

Till toppen