Logo

Svea Solar Utility stärker konkurrenskraften genom kompetensavtal

Ola Hagbyhn, Svea solar utility

Ola Hagbyhn

Hos Svea Solar Utility (Svea Solars enhet som utvecklar, bygger och förvaltar storskaliga solparker) är både utvecklings- och anställningstakten hög. Ett snabbt tempo innebär också snabba förändringar – och ett utökat behov av kompetensutveckling för att fortsatt ligga i framkant! Därför har Svea Solar Utility valt att teckna ett kompetensavtal med STF Ingenjörsutbildning.

Kompetensavtalet innebär bland annat att Svea Solar Utility har en kundansvarig hos STF för rådgivning och bokning kring kundanpassade utbildningsinsatser samt uppföljning av samarbetet. Ett viktigt steg i rätt riktning för att säkerställa att de anställda har rätt kompetens för att arbeta effektivt och säkert samt kan uppfylla företagets behov enligt Ola Hagbyhn, Head of Electrical Power.​

Du har varit på Svea Solar sedan 2022, vad är ditt uppdrag?

– Min roll är väldigt bred, vilket också är en del i att den är så spännande. Kortfattat har jag det övergripande el-ansvaret för samtliga avdelningar parallellt med att jag ansvarar för relationerna med nätägare och berörda myndigheter. Jag har även innehavar- och elanläggningsansvar på några av Sveriges största solcellsparker, kombinerat med elanläggningsansvar för solcellsparker i Europa. Andra delar inbegriper inköp av elektrisk utrustning och att besöka våra fabriker i Europa för att säkerställa att de lever upp till våra förväntningar. Det senaste projektet är att bygga en kompetensgrupp med fälttekniker som kommer utföra underhållsarbete, besiktningar, driftsättningar osv. för att leva upp till att säkra våra elanläggningar. Ja, det är några av mina ansvarsområden bland många fler.

Hur ser du på samhällsutvecklingen och omställningen kring förnybar energi?

– Världen behöver mer energi och vi behöver mer grön energi. Svea Solar grundades med syftet att skynda på omställningen till förnybar energi. Solenergi har en naturlig del av framtidens energimix och den arbetar vi med brett för att minska vårt beroende till fossila bränslen. Under de senaste åren har energi även blivit en geopolitisk fråga, där vi behöver minska vårt beroende till rysk gas.

Svea Solar har visionen ”en fossilfri värld”, berätta mer om den och hur ni vill arbeta framåt. 

– Vi tror att vi på bästa sätt kan påverka positivt genom att installera så mycket solkraft som möjligt för att minska beroendet av fossila bränslen.  Vi har en enorm outnyttjad potential för solenergi i Sverige som vi använder tillsammans med alla våra kunder.

Ni verkar idag även i Europa, hur är er bild av Sverige jämfört med övriga Europa vad gäller energiomställningen?

– Klimatkrisen såväl som energikrisen är inte nationella frågor utan internationella angelägenheter. Därför ser vi att vi kan bidra på fler marknader än i Sverige. Efterfrågan på solenergi är stor i hela Europa och vi ser bara att den kommer fortsätta. När Europa blir mer självförsörjande på solenergi gynnar det inte bara klimatet utan också vår gemensamma säkerhet. På många sätt har vi kommit långt i Sverige när det kommer till energiomställningen, men sol utgör enbart en procent av vår energiprdouktion. Det vill vi ändra på!

Hur har er tillväxtresa sett ut? Och hur ser ni på framtiden?

– Moderbolaget Svea Solar har sedan starten 2013 vuxit otroligt snabbt som en konsekvens av den enorma efterfrågan på solenergi. Vi är idag över 1 200 anställda och planerar att vara ca 5 000 anställda till 2025. Ambitionen är att växa snabbt, när vi växer kan vi fasa ut mer fossil energi i Europa. 

Utifrån rådande samhällsutveckling i kombination med er tillväxt, hur jobbar ni med att matcha rätt kompetens till bolaget?

– Att hitta rätt personer är en nyckelfaktor för oss för att kunna växa, men minst lika viktigt är att utveckla och behålla de anställda som vi redan har. Vi har sett en stor brist på solcellsinstallatörer och har därför startat egna utbildningscenter där vi utbildar nyanställda med ett stort fokus på kvalitet och säkerhet. Som en ledande aktör ser vi att vi har ett ansvar att driva branschen framåt och sätta standarden för hur man arbetar både effektivt och säkert. Det tycker jag är både kul och viktigt!

Vad är era erfarenheter av STF så här långt?

– Vi har redan deltagit på såväl ELSÄK som flera av STF:s kurser i det öppna utbudet – alla med mycket hög kvalitet. Nu hjälper STF oss att sätta upp utbildningsflöden utifrån våra krav och behov inom företaget. Vi har till exempel ett innehavaransvar vad gäller skötsel av elektriska elanläggningar. Tillämpningen av STF:s ELSA (Elsäkerhet vid arbete) stämmer bra överens med hur vi utför vårt arbete i de olika projekten. Med ELSA kan vi säkerställa kompetensen för alla som ska få tillträde till våra anläggningar. Framöver kommer vi att ställa krav på att man måste ha genomfört ELSA för att få tillträde.

– Jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen med att sätta ihop egenkontrollprogrammet så det stämmer överens med standarden SS EN 50 110–1, som ELSA-utbildningen utgår från. Kvaliteten på utbildningen håller en hög nivå och man tillämpar ELSA på det sättet vi vill att det ska tillämpas. Slutmålet är att våra medarbetare ska känna en trygghet i det ansvarstagande de behöver ta i sina olika projekt.


Svea Solar services AB är ett av Europas snabbast växande Clean Tech-bolag och Sveriges ledande solenergibolag. De bygger solenergisystem i privat- företags- och park-segmentet, och möjliggör fler att bli självförsörjande på solel.

Svea Solar Utility är en ledande europeisk fullserviceleverantör av storskaliga sollösningar som utvecklar, bygger, äger och driver solkraftverk över hela Europa.

Svea Solar Utility finns med syftet att påskynda övergången till förnybara energikällor genom att göra ren prisvärd solenergi tillgänglig för fler.

Genom att tillhandahålla smarta storskaliga solenergilösningar kan de skapa mer hållbar energi och driva ut fossila bränslen från nätet. Detta görs till en lägre kostnad, högre hastighet och med lägre påverkan än alla andra energikällor. 


STF Ingenjörsutbildning har lång erfarenhet av att skräddarsy olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer.  Oavsett om ditt behov är att diskutera ett mer långtgående samarbete genom kompetens- eller ramavtal, bolla möjligheter och ta del av våra erfarenheter från andra kundcase, eller hjälp med leverans av en specifik kurs – så finns vi här för att hjälpa dig att uppnå dina mål och ta din verksamhet till nästa nivå!

ELSA ger användaren de grundläggande teoretiska kunskaperna som krävs enligt myndigheternas föreskrifter för arbete på eller invid elektriska starkströmsanläggningar. Kursen följer den kursplan som STF tagit fram för el-säkert arbete i elanläggning och utgår från SS EN 50110–1. Läs mer om ELSA här.

Till toppen