Logo
STF Ingenjörsutbildning AB
Box 1080, 101 39 Stockholm
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt

VÅRT TEAM

Karin  Stening
Karin Stening Bygg, Fastighet, Arbetsmiljö
Lillemor  Runesson
Lillemor Runesson Fastighet
Göran Näslund
Göran Näslund Fastighet
Jessica Andersson
Jessica Andersson Fastighet - Region Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson Fastighet - Region Syd
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Bygg
Frida Palmgren
Frida Palmgren vd BFAB
Per Möller
Per Möller El & Energi
Marie André
Marie André El & Energi
Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén El & Energi
Veronica Liiv
Veronica Liiv El & Energi
Klas  Palmér
Klas Palmér El & Energi
Martin Rawet
Martin Rawet IT & Telekom, Auktorisation EL
Ante Nordlund
Ante Nordlund IT & Telekom
Anna  Granholm Thorén
Anna Granholm Thorén Projektledning, Kvalitet
Lotta Holmgren
Lotta Holmgren Ledarskap
Rickard Wallgren
Rickard Wallgren Bygg & Masterkurser
Homa  Rad
Homa Rad Industri
Kenth Ryeskog
Kenth Ryeskog Föreläsare El
Lars Kilsgård
Lars Kilsgård Föreläsare El
Sven Rosén
Sven Rosén Projektledare El
Marita Wallin
Marita Wallin Marknadsansvarig
Hanna Chemnitz
Hanna Chemnitz Marknadskoordinator - Föräldraledig
Jessica Bergmark
Jessica Bergmark Chef Digital Utveckling
Louise Ståhlberg
Louise Ståhlberg Digital producent & Media designer
Magnus Piper
Magnus Piper Ekonomichef
Hanna Bengtsson
Hanna Bengtsson Ekonomiassistent
Till toppen