Logo

Om STF

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder STF Ingenjörsutbildning kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom teknikdrivna företag. Vi erbjuder alltifrån grundkurser till certifierings- och diplomutbildningar.

Huvudfokus är elsäkerhetskurser för medarbetare inom elproduktion och eldistribution. Med regelbundna kurser säkerställs både arbetsmiljö och regelefterlevnad.

Utbildningarna genomförs både fysiskt och digitalt och kan anpassas för just era behov. Vi skräddarsyr gärna kompetenslösningar och är då med hela vägen från kartläggning och planering till utvärdering. Föreläsarna, som alla är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet, bidrar till den höga deltagarnöjdheten. På vår övningsanläggning i Bjurfors har deltagarna även möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Allt för att dina medarbetare ska ligga i framkant vad gäller elsäkerhet och elteknik.

Affärsidé

STF Ingenjörsutbildning skall erbjuda marknadens bästa basutbud inom valda områden. Baserade på marknadens högt ställda krav, vår egen kompetens och våra kunders egen utveckling. 

Vår produkt

Vi erbjuder kurser och seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. Vi genomför även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder.

Vårt dotterbolag BFAB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag.

BFAB erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra föreläsare kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom sina respektive områden. 

Fasticon AB

STF Ingenjörsutbildning och BFAB ägs av Fasticon AB. 

Fasticon erbjuder rekrytering och interimslösningar för chefer och specialister inom fastighet- och samhällsbyggnadssektorn.

Vår historia

På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna fokuserade främst på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning och områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem en större kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

Vi skräddarsyr olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Vi hjälper er hela vägen från planering till utvärdering.

  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1

VI SÖKER FÖRELÄSARE!

Vi är ständigt intresserarde av att utöka vårt nätverk med intressanta föreläsare för våra kurser och seminarier. Är du föreläsare med kunskap inom ett teknikområde som vi har, eller borde ha, får du gärna höra av dig till oss.

Till toppen