Logo

Om STF Ingenjörsutbildning

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder STF Ingenjörsutbildning kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom teknikdrivna företag. Vi erbjuder alltifrån grundkurser till certifierings- och diplomutbildningar.

Huvudfokus är elsäkerhetskurser för medarbetare inom elproduktion och eldistribution. Med regelbundna kurser säkerställs både arbetsmiljö och regelefterlevnad.

Utbildningarna genomförs både fysiskt och digitalt och kan anpassas för just era behov. Vi skräddarsyr gärna kompetenslösningar och är då med hela vägen från kartläggning och planering till utvärdering. Föreläsarna, som alla är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet, bidrar till den höga deltagarnöjdheten. På vår övningsanläggning i Bjurfors har deltagarna även möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Allt för att dina medarbetare ska ligga i framkant vad gäller elsäkerhet och elteknik.

Om oss

Vi erbjuder kurser och seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF Ingenjörsutbildning en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. Vi genomför även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder.

En del av Fasticon

STF Ingenjörsutbildning och BFAB är en del av Fasticon. 

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se.

Vår historia

På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna fokuserade främst på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning och områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem en större kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

Vi skräddarsyr olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Vi hjälper er hela vägen från planering till utvärdering.

  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1

VI SÖKER FÖRELÄSARE!

Vi är ständigt intresserarde av att utöka vårt nätverk med intressanta föreläsare för våra kurser och seminarier. Är du föreläsare med kunskap inom ett teknikområde som vi har, eller borde ha, får du gärna höra av dig till oss.

Till toppen