Logo

Kursen Elsäkerhetsledare sätter grunden för en trygg arbetsplats

Kurs Elsäkerhetsledare STF Anders Helm

Anders Helm

Anders Helm har lång erfarenhet av att utbilda både yrkesverksamma som studenter inom elsäkerhet och elkraftunderhåll. Som föreläsare på STF delar han med sig av sin djupa kunskap som elsäkerhetsspecialist. Anders betonar vikten av att öka förståelsen för, och konsekvenserna av, elektriska risker. Visste du till exempel att en persons liv kan påverkas av skador som visar sig först årtionden efter en strömgenomgång?​

Varför är det viktig att ha koll på rollen elsäkerhetsledare?

– När man arbetar där det finns elektriska risker eller riskkällor är konsekvenserna av misstag allvarliga. Utöver att det är ett krav i regelverket är det väldigt viktigt att ha en elsäkerhetsledare med rätt kompetens och erfarenhet som kan ta ansvar för arbetsplatsen. Det är grundläggande för att hålla den höga säkerhetsnivå vi ska ha där det finns elektrisk risk.

Som föreläsare och specialist på utbildningen elsäkerhetsledare, vad är viktigast att belysa i kursen?

– Vilka konsekvenserna kan bli vid en strömgenomgång. Vad händer till exempel i kroppen? Hur beter man sig på arbetsplatsen för att slippa få ström i kroppen? En persons liv kan påverkas av skador som visar sig först årtionden efter en strömgenomgång! Därför är det viktigt att ge en förståelse för vad man kan göra för att skydda sig. Det finns många proaktiva åtgärder att utföra genom att veta hur man planerar och genomför ett arbete.

Vad får man med sig?

– Det övergripande målet är säkrare arbetsplatser och färre elolyckor genom att höja kompetensen på de som leder jobbet. Under kursen får man god kännedom om vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra och vilket ansvar man har.

Många företag väljer att ta in kursen som en internkurs, varför tror du intresset är så stort?

– Allt fler inser att man behöver höja sin kunskapsnivå gällande elsäkerhet inom organisationen. En internkurs ökar kunskapen och den interna kompetensnivån, samtidigt som alla får samma utgångspunkter. Dessutom är det uppskattat av våra kunder att vi kommer ut till dem under en dag och ger dem den kompetens som de behöver. De behöver inte ta sig någonstans.

Vilka är det som går kursen?

– Elsäkerhetsledare är en spetsutbildning för personer som ska leda arbetet där det finns elektriska riskkällor. Det är en stor spännvidd bland kursdeltagarna. Beredskapsarbetare och personer som arbetar ute i fält är några stora och viktiga kategorier som brukar gå kursen, till exempel. Kursen är alltså inte enbart skapad för de som är ute och “gör jobbet”. Den vänder sig även till andra inom organisationen som påverkar arbetsmiljön för de som utsätts för risker. Det kan till exempel vara arbetsmiljöansvariga, chefer, projektledare och planerare.


Elsäkerhetsledare är en lärarledd kurs som inkluderar teoretiska övningsmoment. Du kommer att aktivt delta genom levande dialoger där du även får möjlighet att dela dina erfarenheter och frågor.

Har du frågor om kursen? Då är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig El & Energi Andreas Carlsson på 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen