Logo

Anders Helm: nu finns kursen Elsäkerhetsledare på engelska!

Anders Helm kurs Elsäkerhetsledare engelska

Anders Helm

Det blir allt vanligare med engelsktalande medarbetare inom kraftindustrin. Samtidigt ökar kunskapen bland arbetsgivarna om hur viktigt det är med en arbetsplats säkrad från elektriska risker. Efter en förfrågan om möjligheten att genomföra kursen Elsäkerhetsledare på engelska tog Anders Helm, föreläsare för kursen Elsäkerhetsledare, därmed på sig uppdraget att översätta materialet till engelska.​

Vad var utmaningen med att översätta kursen?

– Utmaningen rent språkligt var att hålla koll på alla fackuttryck och få dem korrekt. Jag behövde även fundera över målgruppen; var de kommer ifrån och vad de pratar för typ av engelska för att utifrån det använda gångbara fackuttryck. Ska man till exempel skriva ”isolated” eller ”insulated”? Rent arbetsmässigt var det även en utmaning att hitta tillämpbar grafik på engelska.

Vilka utmaningar kan man möta som elsäkerhetsledare?

– En utmaning är att kommunicera med olika människor, exempelvis beställare, ansvariga för att starta upp elanläggningar eller produktionschefer. Elsäkerhetsledaren behöver vara bra på att prata med olika människor, beroende på situationen. För att vara en bra elsäkerhetsledare är det viktigt att ha kunskap och erfarenhet inom det specifika området man arbetar med och leder.

Vilka är målgruppen för kursen?

– Det är viktigt att betona att den här utbildningen inte är till för svenskar som ska arbeta utomlands. Målgruppen är personer som ska arbeta som elsäkerhetsledare i Sverige med engelska som huvudspråk i arbetsvardagen. Många leverantörer engagerar idag människor från en bredd av olika länder. Därmed är det relevant att de har tillgång till den här typen av utbildning även på engelska.

Hur ser behovet ut på marknaden för kursen Elsäkerhetsledare på engelska?

– Vi ser det blir vanligare i entreprenadprojekten att man rekryterar in, men även bemannar med, utländsk arbetskraft. Även inom industrin har de svårt att rekrytera personal från Sverige. Med den utvecklingen inom kraftindustrin i vid bemärkelse kommer det skapas ett allt större behov av kurser i engelska. Jag tror dock inte på samma volymer som de svenska kurserna.


Elsäkerhetsledare på engelska (Work Controller) är en lärarledd kurs som inkluderar teoretiska övningsmoment. Du kommer att aktivt delta genom levande dialoger där du även får möjlighet att dela dina erfarenheter och frågor.

Har du frågor om kursen? Då är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig El & Energi Andreas Carlsson på 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen