Logo

Nyfiken på föreläsaruppdrag hos oss?

I de branscher vi nischat oss mot är kunskapskraven höga och kompetensnivån avgörande. STF Ingenjörsutbildning tillgodoser fördjupad ämneskompetens och ständigt uppdaterade kursinslag inom el och energi.

Vi har ständigt hög efterfrågan på våra kurser och utbildningar. Det innebär att vi regelbundet kompletterar vår föreläsar- och instruktörskår inom ämnesområden som stadigt växer.

Våra kursdeltagare ger oss kontinuerligt höga betyg vad gäller vår leverans. En förväntan vi självklart eftersträvar att uppfylla även framöver. Är du en av våra blivande stjärnor?

STF skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande

STF:s erbjudande sträcker sig från grundkurser till diplomutbildningar. Vi har deltagare från hela Sverige och arbetar nära flera av branschens mest meriterade bolag. Våra föreläsar- och instruktörsnätverk är mycket uppskattade och vi är kända för att samarbeta med de erkänt bästa inom sitt område.

Våra föreläsare och instruktörer är alla yrkesverksamma specialister utvalda för sina fackkunskaper och uppdaterade på det senaste inom sitt ämnesområde. Därtill lägger vi stort fokus på att budskapen når fram – genom engagerande presentationer och pedagogiska och interaktiva upplägg. Det innebär att vi vill att du som föreläsare eller instruktör hos oss är omvittnat duktig inom ditt ämnesområde och därtill insatt i och/eller aktivt nyfiken på pedagogiska val och presentationsteknik.

Att vara föreläsare hos oss

När vi funnit att vi är menade för varandra kommer vi överens om omfattning och innehåll, tidpunkt och längd på utbildning och presentation - liksom om dokumentationens omfattning, utformning och utförande. Du ansvarar för framtagande och uppdatering av kursdokumentation, förberedelser, kursgenomförande, uppföljning och efterarbete.

Vi finns med dig hela vägen!

  • Vi bokar i god tid in datum för öppna kursgenomföranden och hörs löpande om företagsinterna förfrågningar.
  • Vi marknadsför aktuellt ämnesområde och kurstitlar på ett adekvat sätt samt ser positivt på att även marknadsföra dig som föreläsare hos oss.
  • Vi har all administrativ kontakt med såväl deltagare som beställare inför och efter genomförandet samt försäkrar oss om uppdragsspecifikationer och uppföljning av kvalitet.
  • Vid dialog om företagsanpassningar och vid själva genomförandet är du vår representant.
  • Du har en kontinuerlig dialog med din kontaktperson hos oss. Som bolag delar vi också med oss av nyheter, inspiration och möjligheter till nätverkande.

Efter samtliga avslutade utbildningstillfällen får deltagarna lämna en utvärdering genom ett digitalt gränssnitt, vilket ger oss information om eventuella förbättringsområden. Vi genomför en kvalitetsuppföljning med  dig som föreläsare efter varje kursgenomförande.

Utbildning för utbildare

För att ge våra kunder bästa möjliga leverans gäller det att leva som man lär. Därmed är en viktig del av vår kvalitetssäkring att även erbjuda samtliga föreläsare utbildning i pedagogik. En viktig del för att skapa ytterligare färdigheter kring hur de får kursmål och syfte att hänga ihop med undervisningsmetoderna. 

Fokus under denna utbildning är att föreläsarna ska:

  • Få en ökad kunskap om pedagogisk grundsyn och teori.
  • Öka självkännedomen om sin egen undervisningsstil och hur de konkret kan målgruppsanpassa för att få deltagarna att ta till sig av sakkunskapen.
  • Förstå och praktiskt kunna tillämpa nyckelfaktorerna för vuxnas lärande.
  • Få en ökad förståelse för hur de praktiskt kan använda flexibla och interaktiva metoder som gör lärandet lustfyllt.

Utöver Utbildning för utbildare har vi även dokumentet Välkommen som föreläsare hos oss – ett dokument där vi bl.a. tydligt summerar vilka förväntningar och förpliktelser som gäller för föreläsare under varumärket STF Ingenjörsutbildning samt hur vi finns där som stöd. Att gå igenom förväntningarna är en viktig del i introduktionen av nya föreläsare och instruktörer inför att vi tecknar föreläsaravtal, samt vid föreläsarträffar.

Från kundernas utgångsläge till en ännu högre nivå

Vi tillämpar en pedagogisk metod där teoretiska studier varvas med praktiska uppgifter med yrkesorienterande problemställningar. STF handplockar föreläsare och instruktörer till vårt team som har rätt kompetens och förståelse för både utbildningsuppdraget och verksamhetens specifika art.

Vi är måna om att samtliga utbildare är kvalitetssäkrade och har stor erfarenhet av att hantera grupper med varierande bakgrund och förkunskaper. Det betyder att de har kunskap att se till individens inlärning och förmåga att anpassa undervisningen till skiftande behov. Vi bygger våra kurser och utbildningsmoduler samt anpassar genomförandet utifrån tydligt definierade målgrupper. Vår utgångspunkt är att kunna erbjuda utveckling hela vägen – från orienterande kurser, grundläggande baskunskaper till fördjupning och spetskompetens.

Auktoriserat utbildningsföretag som uppfyller kriterierna

STF är stolta över att ha fått en kvalitetsauktorisation utfärdad av Almega Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare och revideras regelbundet.

För att bli ett auktoriserat utbildningsföretag via Almega Utbildningsföretagen ska utbildningsbolaget bland annat utförligt kunna beskriva och påvisa hur man arbetar utifrån specifika kvalitetskriterier. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik samtidigt som den skapar trygghet för dig som vill gå eller köpa en utbildning.

Nyfiken på att veta mer?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret, så tar vi en dialog därifrån.

Nyfiken på att veta mer?

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret, så tar vi en dialog därifrån.

Till toppen