Logo

Allmänna villkor

Kursanmälan

Boka din kursplats här på stf.se eller på 08-586 386 00. Anmälningar behandlas i den ordning de kommer till oss. Anmälningarna är bindande.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig senast nästkommande vardag. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kurstider

Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Hotellreservation

Vi ombesörjer vanligtvis inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Kursavgifter

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer om inte annat angetts. Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning

Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

Force Majure

STF Ingenjörsutbildning AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Inställd kurs

STF Ingenjörsutbildning förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Kursprogram

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy

Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy

Till toppen