Logo

Allmänna villkor

Kursprogram 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 
Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy

Klassrumsutbildning

Kursanmälan 
Boka din kursplats här på stf.se eller på 08-586 386 00. Anmälningar behandlas i den ordning de kommer till oss. Anmälningarna är bindande.

Bekräftelse 
När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig senast nästkommande vardag. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig alternativt tillvägagångssätt för åtkomst till digitalt klassrum.

Kallelse 
Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Kurstider 
Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Hotellreservation 
Vi ombesörjer vanligtvis inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Kursavgifter 
Kursavgiften inkluderar kursdokumentation.

För kurser i hybrida klassrum är kursavgiften densamma oavsett om deltagaren väljer att delta på plats eller på distans.

Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts.

Logi ingår ej, om inget annat angetts.

Moms tillkommer. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning 
Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

OBSERVERA! Under pågående pandemi gäller tillfälliga avbokningsregler:

Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften och vid avbokning 2 veckor före kursstart 75 %. Vid avbokning 1 - 0 vecka innan debiteras 100 %. Observera att din kursplats kan överlåtas åt någon annan utan extra kostnad.

I det fall avbokning sker på grund av sjukdom och önskan finns att gå kursen vid annat tillfälle kan detta prövas individuellt beroende på kursplats. Kostnad för kostpaket och dokumentation för det avbokade tillfället kan tillkomma.

Inställd kurs 
STF Ingenjörsutbildning förbehåller sig rätten att ställa in kurs om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Om STF Ingenjörsutbildning på grund av föreläsares sjukdom måste ställa in kursen erbjuds nytt kurstillfälle. STF ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och logi.

Onlineutbildning

Användning av STF lärplattform
Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. STF äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid 
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

Ångerrätt 
För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

Force Majure 
STF Ingenjörsutbildning AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Till toppen