Logo

Allmänna villkor

Vid bokning av öppen kursplats

Kursprogram 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram.

Integritetspolicy 
Vi följer EUs förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår Integritetspolicy.

Kursanmälan 
Boka din kursplats på webben eller kontakta någon av oss

Bekräftelse 
En bekräftelse skickas ut direkt i samband med din kursanmälan.

Kallelse 
Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse med information om tid och plats.

Kurstider 
Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Hotellreservation 
Vi ombesörjer vanligtvis inte hotellbokningar. Avvikelser kan förekomma vid internatkurser.

Kursavgifter 
Kursavgiften inkluderar kursdokumentation. Vid fysiska klassrumsutbildningar ingår lunch och fika, om inget annat angetts. Logi ingår ej, om inget annat angetts. Moms tillkommer.

Fakturering och betalning
Fakturering sker i anslutning till kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Från och med 25 mars 2024 fakturerar vår ägare Presto AB på uppdrag av oss. Observera att detta innebär ny betalningsinformation som framgår av fakturan.

Förhinder/Avbokning
Har du inte möjlighet att nyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person.

Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4–2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. I undantagsfall kan vi flytta ditt deltagande till ett annat kurstillfälle, dock max en gång.

Inställd kurs 
STF Ingenjörsutbildning förbehåller sig rätten att ställa in kurstillfället om antalet anmälningar är för få. Vid inställd kurs meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Om STF Ingenjörsutbildning på grund av föreläsares sjukdom måste ställa in kursen erbjuds nytt kurstillfälle. STF ersätter inte outnyttjade biljetter för transport och logi.

Vid bokning av e-learning

Användning av STF lärplattform
Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. STF äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid 
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

Ångerrätt 
För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

Vid bokning av företagsinterna uppdrag

Företagsinterna uppdrag offereras separat. Alla angivna priser är exklusive moms.

Eventuella anpassningar som är mer omfattande än vad som ingår i förstudien debiteras per timme, efter godkänd tilläggsbeställning.

Hela utbildningen kan avbokas/ombokas av beställaren senast 4 veckor före utbildningens början.

  • Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens början debiteras 50 % av offererat pris.
  • Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens början debiteras 100 % av offererat pris.
  • Vid ombokning av utbildning senare än 4 veckor före utbildningens början debiterar STF 20 % av offererat pris.
  • Vid ombokning av utbildning senare än 2 veckor före utbildningens början debiterar STF 50 % av offererat pris.
  • Ombokning där utbildningsstart skjuts mer än 6 månader framåt räknas som avbokning.
  • Vi reserverar oss för utbildningsinställelse eller ändring av tidpunkt pga. extraordinär omständighet som vi inte råder över (force majeure).

 

Fakturering och betalningsvillkor
Utbildningar som levereras som företagsinterna uppdrag faktureras i anslutning till genomförandet om inget annat överenskommits. Eventuella tillkommande kostnader för föreläsares resa och logi tillkommer med schablon.

Betalningsvillkor 30 dagar, dröjsmålsränta utgår med 1,85 % per månad.

Från och med 25 mars 2024 fakturerar vår ägare Presto AB på uppdrag av oss. Observera att detta innebär ny betalningsinformation som framgår av fakturan.

Force majeure 

STF Ingenjörsutbildning AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor kring av- eller ombokning, eller andra frågor inför kursleverans? Kontakta utbildningsansvarig för din kurs.

Har du frågor om fakturor kan du kontakta utbildningsansvarig som hjälper dig vidare. Du är även välkommen att mejla ekonomiavdelningen som nås på både ekonomi@stf.se och ekonomi.utbildning@presto.se

Till toppen