Logo

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

STF Ingenjörsutbildning har lång erfarenhet av att skräddarsy olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Vi kan förlägga utbildningar på plats hos er, hos oss eller i digitala klassrum.  ​

Med STF får du

  • En leverantör med kunskap och förståelse för din verksamhet. 
  • Snabb och professionell hjälp med ditt kompetensbehov. 
  • Rådgivning och kunskap om en utbildningsmarknad i förändring. 
  • Skräddarsydda utbildningslösningar.  
  • Flexibla utbildningsformat både fysiskt och digitalt. 
  • Specialiserade föreläsare med stark förankring i branschen. 
  • Hög deltagarnöjdhet.  

Med kundvärde i fokus  

Såväl ämnesinnehåll som metodik fokuserar på praktiskt tillämpbara kunskaper. Oavsett om det gäller framtagande eller genomförande av utbildningar ser vi till nyttan och värdet för den enskilde deltagaren, men framför allt för er som kund i stort. Med ökad kunskap kan bättre beslut fattas som i sin tur påverkar organisationens lönsamhet, säkerhetskultur och konkurrenskraft.  

En personlig utbildningsansvarig 

Varje företagsinternt uppdrag ägs av en utbildningsansvarig. Hos oss kan du förvänta dig en tydlig genomgång för att säkerställa att varje moment uppfyller samtliga krav och önskemål vad gäller såväl innehåll som leveransformat. Vi har en tydlig och genomarbetad process för utbildningens planering, genomförande och uppföljning.  

Ett kvalitativt samarbete  

Våra kursdeltagare ger oss kontinuerligt höga betyg vad gäller vår leverans. STF har även regelbundna avstämningsmöten med utsedda kontaktpersoner hos kund och genomför löpande beställarutvärderingar.   

Kompetensavtal, bollplank eller leverans av en specifik kurs?

Oavsett om ditt behov är att diskutera ett mer långtgående samarbete genom kompetens- eller ramavtal, bolla möjligheter och ta del av våra erfarenheter från andra kundcase, eller hjälp med leverans av en specifik kurs – så finns vi här för att hjälpa dig att uppnå dina mål och ta din verksamhet till nästa nivå! 

Kontakta oss

Andreas  Carlsson
Andreas Carlsson Utbildningsansvarig El & Industri
Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén Utbildningsansvarig El & Energi
Till toppen