Logo

EBR Diplomerad mätarmontör

Över fem miljoner elmätare ska bytas ut innan 2025. Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

Det är viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler för att säkerställa kunskaps- och färdighetskrav vid elinstallationsarbetet. Detta skapar säkra medarbetare, arbetsplatser och anläggningar som håller rätt kvalitet vid mätarbyte av kategori 1 elmätare.

Utbildningen Diplomerad mätarmontör är helt enligt Energiföretagen och EBR:s riktlinjer. STF och våra föreläsare är godkända av Energiföretagen och EBR enligt de krav som ställs. Vår övningsanläggning är unik och där tränar vi skarpt på 12 olika autentiska stationer med inbyggda dolda fel.

1 utbildning hittades

Till toppen