Kursens mål

Kursens mål är att ge dig mer kunskap i hur elmätning fungerar. Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att planera och arbeta säkert som mätarmontör kategori 1 genom riskanalys, rätt arbetsmetoder, rätt verktyg, god planering samt kunskap om mätsystem direktmätt och arbetsinstruktioner.

Innehåll i kurs

 • ESA i tillämpliga delar
 • Hantering av mätinstrument och spänningsprovare 
 • Administrativa rutiner kring mätarbyte 
 • Kontroll av anläggning innan arbete 
 • Kontroll av huvudsäkring 
 • Genomförande av mätarbyte
 • Avbryta arbete på farlig anläggning 
 • Hantering olovlig energiavledning 
 • Fasföljdsprov
 • Riktningskontroll på elmätaren 
 • Kontroll av utfört arbete före idrifttagning
 • Säkerställa att anläggningen har fullgod funktion efter mätarbyte

Utbildningen är tre dagar lång och innehåller:

 • 8 timmar teoretisk utbildning
 • 4 timmar teoretisk utbildning mätarmontage 
 • 12 timmar praktiska övningar 

 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap i enlighet med utbildningsspecifikationen. Deltagaren ska också ha visat förmåga att omvandla kunskap till praktiskt utförande genom godkänt resultat på kunskapstest och praktiska övningar. Godkänt resultat ger EBR-intyg. 

 

Repetitionsutbildning ska genomföras med ett intervall på högst tre år.

Så lagras dina personuppgifter

I samband med att du anmäler dig till utbildningen kommer dina personuppgifter att lagras i en databas. Dina uppgifter kommer att hanteras av STF Ingenjörsutbildningar AB och Energiföretagen Sverige (Swedenergy AB) i syfte att administrera och kvalitetssäkra din utbildning. Utbildningen är en del av Energiföretagen Sveriges (Swedenergy AB) satsning Wattityd.

 

Energiföretagen kommer därför i ett senare skede att hämta in godkännande från den som går utbildningen för att han eller hon ska

 • få ett certifikat och EBR-intyg som visar att deltagaren blivit godkänd
 • bli sökbar som certifierad på wattityd.energiforetagen.se.