Logo

Kurser inom projektledning, Bas-P och Bas-U

Bygg vidare på din kompetens inom projektledning och byggarbetsmiljö med oss på STF Ingenjörsutbildning!

Vi erbjuder kurser i exempelvis Projektledning i tekniska projekt, Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare.

Bas-P och Bas-U redogör och utvecklar vad som krävs för rollen som byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljöverkets krav. Bas-P- och Bas-U- utbildningarna ger dig bland annat kunskap om både arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor samt riktlinjer för konsekvent och tydlig arbetsdokumentation.

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen krävs bra och gedigen kompetens kring arbetsmiljölagen, roller, ansvar och arbetets organisation. I våra kurser får du kunskap kring allt detta samt även verktyg för att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.​

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för BAS P och BAS U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

  • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
  • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
  • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom el- och energibranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Exempel ur vårt kursutbud för Projektledning, Bas-P och Bas-U:

  • Projektledning i tekniska projekt – 2+2 kursdagar – På den här kursen fokuserar vi på dina utmaningar och möjligheter som projektledare. Du får lära dig tekniker för en effektiv projektplanering och kommunikation, hur du skapar och leder projektmedarbetare, samverkar med beställaren och kunden.
  • Solceller – Projektering och besiktning – 2 kursdagar – I den här kursen får du de kunskaper du behöver för att projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning.
  • Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare – 2 kursdagar – Utbildningen i Bas-P byggarbetsmiljösamordnare erbjuder kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, m.m. Bas-P innebär ett tydligt fokus på planering och projektering av byggnadsarbetet. 
  • Bas-P & Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare – 1 kursdag – Bas-P och Bas-U ger dig som deltagare färdigheter som att samordna och leda projektörer, samt att arbeta förebyggande med risker. Bas-U har ett tydligt fokus på utförande av byggnadsarbetet.

Ta kontakt med oss på STF! 

Välkommen att kontakta oss på STF för att få mer information om våra utbildningar inom projektledning, Bas-P och Bas-U!

Hitta utbildning inom Kurser inom projektledning, Bas-P och Bas-U, sök eller filtrera

Ämne

6 utbildningar hittade

Till toppen