Logo

Projektledning i tekniska projekt

2 + 2 dagar

Rollen som projektledare innebär stora utmaningar. Det gäller inte minst för dig som arbetar med tekniska projekt. Är du i behov av metoder och tips för att öka din förmåga att analysera, organisera och leda projekt? Då är detta kursen för dig.

På den här projektledningskursen fokuserar vi på dina utmaningar och möjligheter som projektledare. Du får lära dig tekniker för en effektiv projektplanering och kommunikation, hur du skapar och leder projektmedarbetare, samverkar med beställaren och kunden. Dessutom får du verktyg som förenklar arbetet och gör att du känner dig säkrare i din projektledarroll.

Innehåll i kurs

Ett projekt är inte det andra likt men grunderna är desamma. Man går igenom samma skeden, ansvarsfrågorna måste tas om hand och ekonomin måste skötas. 

Kursen utgår ifrån "tekniska projekt" på runt 3-9 månader långa, med projektgrupper om 4-8 personer. Vanliga exempelprojekt kan vara produkt- eller processutveckling, ombyggnationer och tillbyggnader.

 • Grundläggande projektmetodik.
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument.
 • Projektorganisationen – roller och ansvar.
 • Projektets koppling till verksamhetens mål och strategier.
 • Målformulering och prioritering
 • Kartlägga omfattning och kravhantering.
 • Nulägesanalys och intressenthantering.
 • Tids- och resursplanering
 • Riskanalys och åtgärdsplanering.
 • Projektkommunikation och mötesteknik
 • Skapa effektiva team och leda medarbetare
 • Projektekonomi och budgetarbete
 • Exempel på projektledningsverktyg

Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom projektledning för att driva projektet strukturerat och framgångsrikt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Sandra Jonsson
Sandra Jonsson Biträdande projektledare, Veolia Water Technologies

"Föreläsarna var väldigt duktiga på att skapa intresse genom sitt engagerande sätt att beskriva såväl teori som självupplevda exempel från hur projektledning kan bedrivas."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Grundläggande begrepp
 • Projektorganisering, projektledarens roll
 • Projektets förutsättningar
 • Förstudiefasen

Dag 2

 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi, budgetarbete
 • Riskanalys

Dag 3

 • Ledarskap
 • Ansvarsfrågor
 • Från grupp till team
 • Samarbete

Dag 4

 • Projektkommunikation
 • Projektstyrning
 • Projektavslut
 • Enklare projektledningsverktyg

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Tonnquist
Bo Tonnquist Baseline Management

Bo är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best-praxis inom projektmetodiken och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse. 

Åke Torneklint
Åke Torneklint

Åke arbetar som konsult, coach och utbildare inom projektområdet med fokus på projektledning och är en mycket uppskattad kursledare och föreläsare. Han har under många år arbetat som projektledare i stora och komplexa projekt i internationell miljö. Han har dessutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora och medelstora organisationer där han ingått i olika ledningsgrupper. Ledstjärnan i yrkeslivet är att skapa resultat tillsammans med människor genom att coacha och leda på ett sätt som får andra att utvecklas. Han drivs av en passion för ledarskap, projekt och människor.

2 + 2 dagar 26 600 kr exkl. moms
 • stockholm Stockholm City Conference Centre ( Norra Latin)
 • Start 11 mar 2020, 09:00
 • Slut 17 apr 2020, 16:00
 • Boka
 • göteborg
 • Start 24 mar 2020, 09:00
 • Slut 24 apr 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Kursen är uppdelad i 2+2 dagar. 

Vem är kursen för

Nya projektledare, delprojektledare i teknikorienterade projekt eller dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Datum

stockholm, 11 mar 2020 - 17 apr 2020

göteborg, 24 mar 2020 - 24 apr 2020

Pris

26 600 kr exkl. moms

Till toppen