Logo

Projektledning i tekniska projekt

4 kursdagar

Rollen som projektledare innebär stora utmaningar. Det gäller inte minst för dig som arbetar med tekniska projekt. Är du i behov av metoder och tips för att öka din förmåga att analysera, organisera och leda projekt? Då är detta kursen för dig.

På den här projektledningskursen fokuserar vi på dina utmaningar och möjligheter som projektledare. Du får lära dig tekniker för en effektiv projektplanering och kommunikation, hur du skapar och leder projektmedarbetare, samverkar med beställaren och kunden. Dessutom får du verktyg som förenklar arbetet och gör att du känner dig säkrare i din projektledarroll.

Innehåll i kurs

Ett projekt är inte det andra likt men grunderna är desamma. Man går igenom samma skeden, ansvarsfrågorna måste tas om hand och ekonomin måste skötas. 

Kursen utgår ifrån "tekniska projekt" på runt 3-9 månader långa, med projektgrupper om 4-8 personer. Vanliga exempelprojekt kan vara produkt- eller processutveckling, ombyggnationer och tillbyggnader.

 • Grundläggande projektmetodik.
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument.
 • Projektorganisationen – roller och ansvar.
 • Projektets koppling till verksamhetens mål och strategier.
 • Målformulering och prioritering
 • Kartlägga omfattning och kravhantering.
 • Nulägesanalys och intressenthantering.
 • Tids- och resursplanering
 • Riskanalys och åtgärdsplanering.
 • Projektkommunikation och mötesteknik
 • Skapa effektiva team och leda medarbetare
 • Projektekonomi och budgetarbete
 • Exempel på projektledningsverktyg

Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom projektledning för att driva projektet strukturerat och framgångsrikt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Sandra Jonsson
Sandra Jonsson Biträdande projektledare, Veolia Water Technologies

"Föreläsarna var väldigt duktiga på att skapa intresse genom sitt engagerande sätt att beskriva såväl teori som självupplevda exempel från hur projektledning kan bedrivas."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Grundläggande begrepp
 • Projektorganisering, projektledarens roll
 • Projektets förutsättningar
 • Förstudiefasen

Dag 2

 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi, budgetarbete
 • Riskanalys

Dag 3

 • Ledarskap
 • Ansvarsfrågor
 • Från grupp till team
 • Samarbete

Dag 4

 • Projektkommunikation
 • Projektstyrning
 • Projektavslut
 • Enklare projektledningsverktyg

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Tonnquist
Bo Tonnquist Baseline Management

Bo är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best-praxis inom projektmetodiken och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse. 

4 kursdagar 24 600 kr exkl. moms
 • stockholm Torsgatan 30
 • Start 24 sep 2018, 09:30
 • Slut 26 okt 2018, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Kursen är uppdelad i 2+2 dagar. 

Hösten 2018 24 - 25 sep 2018
25 - 26 okt 2018

Vem är kursen för

Nya projektledare, delprojektledare i teknikorienterade projekt eller dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Datum

stockholm, 24 sep 2018 - 26 okt 2018

Pris

24 600 kr exkl. moms

Till toppen