Logo

Projektledning i tekniska projekt

4 kursdagar

Rollen som projektledare innebär stora utmaningar. Det gäller inte minst för dig som arbetar med tekniska projekt. Är du i behov av verktyg och metoder för att driva det
dagliga arbetet? Då är detta kursen för dig.

På den här projektledningskursen fokuserar vi på dina utmaningar och möjligheter som projektledare. Du får lära dig tekniker för en effektiv projektkommunikation med teamet, beställaren och kunden. Dessutom får du verktyg som förenklar arbetet och gör att du känner dig säkrare i din projektledarroll.

Innehåll i kurs

Ett projekt är inte det andra likt men grunderna är desamma. Man går igenom samma skeden, ansvarsfrågorna måste tas om hand och ekonomin måste skötas. 

Kursen utgår ifrån "tekniska projekt" på runt 3-9 månader långa, med projektgrupper om 4-8 personer. Vanliga exempelprojekt kan vara processutveckling, ombyggnation och tillbyggnad.

 • Grundläggande begrepp inom projektledning
 • Projektorganisering, projektledarens roll
 • Projektets förutsättningar
 • Tids- och resursplanering
 • Målformulering och prioritering
 • Riskanalys
 • Projektkommunikation
 • Mötesteknik
 • Ledarskap
 • Projektstyrning
 • Projektekonomi, budgetarbete
 • Ansvarsfrågor
 • Enklare projektledningsverktyg

Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom projektledning för att driva projektet strukturerat och framgångsrikt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Sandra Jonsson
Sandra Jonsson Biträdande projektledare, Veolia Water Technologies

"Föreläsarna var väldigt duktiga på att skapa intresse genom sitt engagerande sätt att beskriva såväl teori som självupplevda exempel från hur projektledning kan bedrivas."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Grundläggande begrepp
 • Projektorganisering, projektledarens roll
 • Projektets förutsättningar
 • Förstudiefasen

Dag 2

 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi, budgetarbete
 • Riskanalys

Dag 3

 • Ledarskap
 • Ansvarsfrågor
 • Från grupp till team
 • Samarbete

Dag 4

 • Projektkommunikation
 • Projektstyrning
 • Projektavslut
 • Enklare projektledningsverktyg

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anette Hallin

Anette Hallin är fil. dr. i Industriell ekonomi och organisation från KTH. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning kring projekt och projektledning, särskilt teknikorienterade projekt. Anette har även en bakgrund som lärare, account manager och konsult i näringslivet och har arbetat i olika slags projekt, även i offentlig sektor.

Tina Karrbom Gustavsson

Tina är en erfaren utbildare, föreläsare och föredragshållare inom ledarskap, organisation, projektledning och projektkommunikation. Hon har doktorerat i industriell ekonomi på KTH på en avhandling om projektledning och informell kommunikation i internationella anläggningsprojekt.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Datum

Kursen är uppdelad i 2+2 dagar

Våren 2018

Del 1: 15-16 februari 2018
Del 2: 15-16 mars 2018

Vem är kursen för

Nya projektledare, delprojektledare i teknikorienterade projekt eller dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Övrig information

I kursen ingår boken "Projektledning" författad av Tina och Anette.

Till toppen