Kursens mål

Målet för utbildningen Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare är att du ska få den teoretiska Bas-P-kompetens som regelverket kräver. Målet är också att du efter avslutad kurs ska veta vad du behöver för att klara en certifiering för Bas-P.

 

Bas-P och Bas-U är två olika roller och har olika uppgifter men de har samma föreskrifter att arbeta efter. Efter kursen har du kunskap om vad som krävs av respektive roll.

Innehåll i kurs

  • Generell genomgång av Arbetsmiljölagen (AML), regelverkets struktur, direktiv och föreskrifter
  • Information om de förskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) som rör Bas-P; Byggnads- och anläggningsarbete, Arbetsplatsens utformning, Belastningsergonomi, Stegar- och arbetsbockar, Ställningar, Asbest och Kemiska arbetsmiljörisker
  • Krav och roller
  • Att utse Bas-P och Bas-U
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap; arbetsmiljöplan och metoder
  • Praktisk samordning