Logo

Upprätthåll säkerhet och kvalitet med EBR Diplomerad mätarmontör

Visste du att över fem miljoner elmätare ska bytas ut i Sverige innan 2025? Vid tidigare mätarbyten har det i efterhand påvisats brister gällande kvaliteten och säkerheten av installationerna. Ett annat stort branschproblem är att det fortfarande saknas personal med relevant kompetens.

Att kunna stärka och utbilda fler mätarmontörer kring säker installation är en av flera anledningar till att Michael Holmgren, ingenjör inriktning elkraft, konsult och föreläsare, vill uppmuntra fler att gå utbildningen EBR Diplomerad mätarmontör.

Michael Holmgren

Nya funktionskrav tidigare införda av regeringen

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder Funktionskraven kompletterades senare med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober 2020. Dessa krav innebär att elnätsföretagen i Sverige behöver byta ut över fem miljoner elmätare.

Samtliga byten ska vara genomförda senast den 1 januari 2025. Det är med andra ord en stark tidspress att nå det uppsatta målet. Många elnätsföretag har redan påbörjat arbetet med att byta ut mätarna, men kompetensbristen är stor. Michael Holmgren menar att det är viktigt att höja kunskapsribban i branschen.

En ingenjör med branschen i blodet

Då Michaels far var elinstallatör fick han redan under uppväxten haka på sin pappa när fadern arbetade och vara delaktig i olika spännande projekt. Senare valde Michael att läsa till högskoleingenjör med inriktning elkraft. Under sitt yrkesverksamma liv har Michael bl.a. arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

Idag driver Michael företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. En av de uppskattade utbildningar där Michael är föreläsare är EBR Diplomerad mätarmontör. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att planera och arbeta säkert som mätarmontör kategori 1 genom kunskaper i riskanalys, rätt arbetsmetoder och verktyg, god planering samt kunskap om mätsystem direktmätt och arbetsinstruktioner.

Stora samhällsförändringar kräver uppdaterade elmätare

Det är många stora förändringar att vänta inom hela elnätet och elsektorn när t.ex. allt fler börjar köra elbil och industrin ska bli fossilfri. Det betyder att de nya elmätarna behöver kunna klara av de pågående förändringarna samtidigt som de tryggar en säkrare drift av elnäten. Några exempel vad gäller de nya elmätarnas smarta funktioner är uppgraderad teknisk funktion, mätvärdesinsamling, timavläsning och ett nytt protokoll för kommunikation.

– Man kan enkelt förklarat säga att de nya elmätarna är som en liten dator. De är mer tekniskt avancerade än de äldre modellerna och kan analysera energin i mycket större utsträckning, förtydligar Michael.

Bristande utbildning resulterar i kompetensbrist

De nya mätarna ska bland annat ha en bättre display och de ska kunna visa hur mycket el som använts de senaste 15 minuterna. Kvaliteten på jobben och säkerheten bland de som byter elmätare får vi aldrig släppa på menar Michael Holmgren.

– Då många mätarmontörer tyvärr har bristfälliga grundkunskaper vad gäller att byta från de gamla till  de moderna elmätarna är branschen i stort behov av utbildning, säger Michael.

Många bolag ligger i fas utifrån planerad tidscykel, men tyvärr ligger även en del bolag efter den satta tidsplanen vad gäller antalet mätarbyten. Till stor del beror detta på att personal tidigare inte har fått regelbunden kompetensutveckling eller saknar erfarenhet, vilket nu blir tydligt när ett så tydligt mål behöver ros i hamn i förhållande till bestämd deadline.

– Vi vill höja ribban hos de inom branschen som aldrig tidigare bytt en mätare, eller har begränsad elkunskap sedan tidigare. Det är otroligt många mätare som ska bytas ut på en kort tid i Sverige. Dessutom är vidareutbildning av medarbetare ett viktigt steg för att undvika att branschen halkar efter i utbytescykeln.

Arbete med spänning upp till 1000 V kräver rätt säkerhetstänk

Just elfaran och kunskapen kring arbete med spänning betonar Michael är delar som är extra viktiga att ha koll på vid byte av elmätare.

– Mätarmontörerna arbetar ofta med spänning. De måste därför veta hur de ska hantera den här typen av arbetssituationer även om de sällan ska upp i elstolparna. Mätarna sitter oftast på marknivå. Inte sällan handlar det om gammal utrustning och stor variation på hur säkert monterade de är.

De deltagare som medverkar på EBR diplomerad mätarmontör utbildas teoretiskt och praktiskt under tre dagar på STF:s utbildningsanläggning i Bjurfors. 

– Det är en skräddarsydd ESA-utbildning där vi bland annat går igenom rutiner kring arbete med spänning och hur man ska förhålla sig till elfaran vid mätarbyten. Vi går även igenom mätarmontage och genomför nyttiga praktiska övningar. Enkel felsökning ingår också för att snabbt kunna upptäcka de vanligaste felen ute på plats.

Utbildningen EBR Diplomerad mätarmontör ger deltagarna en bredare kunskapsbas, säkrare installationsprocess och ökar sannolikheten att mätarmontörerna upptäcker direkta fel i anläggningarna. Deltagarna kan efter avslutad utbildning lösa problemen snabbare och arbeta mer säkert. Vi kan väl vara överens om att alla har rätt att komma hem oskadda efter en arbetsdag?


Det är viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler för att säkerställa kunskaps- och färdighetskrav vid elinstallationsarbetet. Detta skapar säkra medarbetare, arbetsplatser och anläggningar som håller rätt kvalitet vid mätarbyte av kategori 1 elmätare.

Utbildningen EBR Diplomerad mätarmontör är helt enligt Energiföretagen och EBR:s riktlinjer. STF och våra lärare är godkända av Energiföretagen och EBR enligt de krav som ställs. Vår övningsanläggning är unik och där tränar vi skarpt på 12 olika autentiska stationer med inbyggda dolda fel.

Till toppen