Logo

Åkes luftledningskurser ger bortglömda kunskaper nytt liv

Distributionselektriker som får kunskaper på höga höjder.

Idag arbetar de flesta distributionselektriker med jordkabel större delen av sin aktiva arbetstid. Det resulterar i att det saknas naturlig kunskapsöverföring om hur man arbetar i ett luftledningsnät. För att undvika onödiga risker och konsekvenser i skarpt läge gäller det att hålla kunskaperna om luftledningar vid liv, det menar Åke Persson, distributionselektriker på Falu Energi & Vatten och med över 40 års branscherfarenhet.

Utbildning ökar säkerheten i friledningsarbetet

Bredvid sitt arbete som distributionselektriker är Åke även instruktör på STF:s övningsanläggning i Bjurfors. Han leder kurserna Luftledning – Friledning BLL, Luftledning – Hängkabel och är även en av instruktörerna involverade i EBR Diplomerad Distributionselektriker.

Åke menar att tidigare fick distributionselektrikerna och elmontörerna med sig hur man arbetar i stolpe och med luftledningsnät på ett naturligt sätt genom att man lärde sig av mera erfarna kollegor. Då majoriteten av både ny- och ombyggnationer blir alltmer jordkabelrelaterat blir det svårare med kunskapsöverföringen. Det har därmed aldrig tidigare varit mer relevant än idag att utbilda sina medarbetare för att hålla kunskaperna om luftledningar levande.

Varför ska man gå utbildningarna Luftledning – Friledning BLL och Luftledning – Hängkabel?

– Idag bygger vi inte så mycket nya luftledningar, men de flesta aktörer har fortfarande ett luftledningsnät som behöver både underhållas och repareras inte minst på beredskap. Den stora skillnaden mellan luftledningsnät och jordkabelnät är riskhanteringen med de mekaniska riskerna och vad de medför. Då kvinnorna och männen ute på plats inte bereds möjligheter att både skaffa och underhålla sina kunskaper om luftledning då det kablifieras så mycket är luftledningsutbildningar mycket relevanta för att hålla kunskaperna vid liv och säkerheten på topp.

Bägge luftledningsutbildningarna ingår också som två av sju utbildningsblock i EBR Diplomerad Distributionselektriker – vad är fördelen med att gå hela utbildningen?

– Fördelen är att man blir diplomerad, vilket är ett bra kompetensbevis för montörerna att ha. En annan fördel är att arbetsgivaren får medarbetare med likartade kunskapsnivåer och att alla deltagare efter avslutad kurs har samma gemensamma grund inom de sju olika områdena.

Åke Persson

 

Vilka skulle du säga är de vanligaste problemen inom luftledningsområdena som deltagarna brottas med i sin yrkesvardag?

– Att de får möjlighet i sin arbetsvardag att träna på stolpklättring och att jobba i stolpe. Det skapar en osäkerhet och kan vara en grund för felaktiga riskbedömningar på grund av att man helt enkelt är orutinerad. Det är också en av anledningarna att vi pratar mycket säkerhet under kurserna, exempelvis skillnaderna mellan när man arbetar med jordkabel och luftledning, hur man gör relevanta riskbedömningar och hur man hanterar riskerna.

I kursbeskrivningen kan man läsa att deltagarna får praktisk erfarenhet av friledningsnät, kan du utveckla vad det innebär konkret?

– Kortfattat får deltagarna en bra genomgång av riskhantering, praktiskt stolparbete, hur de hanterar verktyg och material. Vi går även igenom ergonomi och säkerhet för att de ska hålla länge i sin yrkesroll. Resultatet blir tryggare medarbetare som arbetar ännu mer säkert.

Vilka är utbildningarna utformade för?

– Primärt är de riktade mot distributionselektriker som är i början av karriären och som arbetat ett eller några år. Man bör ha förkunskaper inom stolpklättring för att ta till sig kursen så bra som möjligt.


Vill du få bättre kunskaper om stolpklättring och byggnation, reparation och underhålla av friledning? I kursen Luftledning – Friledning BLL får du den praktiska medvetenheten du behöver för att jobba tryggt och säkert ute på fältet (eller uppe i stolpen!).

Om du vill få praktisk erfarenhet av arbete med hängkabel är Luftledning - Hängkabel en kurs som passar dig. Du får bland annat lära dig mer om byggnation, reparation, och underhåll av olika typer av hängkabel.

Är du nyanställd distributionselektriker och vill utvecklas snabbt och brett i din yrkesroll? EBR Diplomerad distrubitionselektriker är ett noggrant kombinerat utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt i din nya yrkesroll. Paketet består av sju separata kurser, som tillsammans ger dig en stabil grund att stå på.

Till toppen