Kursens mål

Utbildningens mål är att ge dig som nyanställd distributionselektriker grundkunskaper och kompetensutveckling som gör att du, tillsammans med praktiskt arbete, fortsätter att utvecklas i ditt yrke.

Innehåll i kurs

Utbildningen innehåller följande block:

EBR Grundkurs

Luftledning - Friledning

Starkströmsföreskrifterna

Luftledning - Hängkabel

Kraftkabelteknik

Kontroll före idrifttagning (webbutb.)

EBR Besiktning

 

Du kan välja att gå kurserna i den ordning som passar dig. Vi rekommenderar att du börjar med EBR Grundkurs. Anmäl dig till hela paketet, eller välj kurser var och en för sig. Totalt innehåller utbildningen 20 kursdagar under en period på sex månader.