Kursens mål

Att ge deltagaren grundläggande kunskap om byggnation, reparation, och underhåll av förekommande typer av hängkabel 0,4-24 kV. Uppförande av stolpstation, jordtag och avsäkring i stolpe ingår också i kursen.

Innehåll i kurs

Kursen innehåller en dag teori och tre dagar praktik.

Teori

  • Ledningsgatans utformning i hängkabelnät
  • Stolpkonstruktioner
  • Sam- och särjordning
  • Överspänningsskydd
  • Sambyggnad med tele-/annan starkströmsledning

Praktiska övningar

  • Kabeldragning, inspänning och anslutning
  • Montage av stolpstation
  • Avsäkring och nedledning
  • Mekaniska krafter