Kursens mål

Att du ska få kunskap om praktisk hantering av kraftkablar samt fördjupad kunskap om kabelns konstruktion t.ex. preparering och hantering av fältstyrning vid skarvning och avslut.

Innehåll i kurs

Kursen innehåller en dag teori och tre dagar praktik.

Teori

  • Kraftkabelteknik
  • Kabelns uppbyggnad

Praktiska övningar mellanspänning 

  • Mantelprovning
  • Felsökning
  • Kabelanvisning
  • Kabelskarvning
  • Kabelavslut
  • Förbindning och anslutning