Logo

Sven Roséns elsäkerhetsövningar räddar liv

Sven Rosén

På STF Ingenjörsutbildnings övningsanläggning i Bjurfors utmanar Sven Rosén både sig själv, kollegorna och framför allt kursdeltagarna inom både låg- och högspänning. Sven har en gedigen erfarenhet från elbranschen och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla både utbildningsinnehåll och övningsmoment. Säkerheten har som bekant alltid högsta prioritet för alla som arbetar med el. Vad innebär riskhantering? Och hur arbetar instruktörerna och deltagarna kring riskbedömningsfrågorna på plats? Det svarar Sven på i den här intervjun.

”Själva kruxet är hur man identifierar en risk!”

Sven är projekt- och kursledare på STF Ingenjörsutbildings övningsanläggning i Bjurfors. En unik övningsanläggning specialanpassad för att öva praktiska moment inom både låg- och högspänning. Han berättar att en stor del av hans arbete handlar om att avdramatisera riskhanteringsarbetet och samtidigt utmana utbildningsdeltagarna.

– Själva kruxet är hur man identifierar en risk! säger Sven med eftertryck.

Alla som utfört en utbildning i Bjurfors ska ha med sig vikten av att alltid vara observant och ha ett konsekvensanalytiskt angreppsätt, menar Sven. Kursdeltagarna ska också känna att de tar med sig goda och relevanta erfarenheter som de kan applicera i den verkliga arbetsvardagen.

– Många risker kan vara relativt lätta att identifiera utifrån tidigare erfarenheter, eller att de är direkt uppenbara. Men det är vanligt att missa att den viktigaste delen handlar om de risker som är svåra att förutse eller som man inte har räknat med. Det kan också finnas dolda fel och då gäller det att stoppa arbetet när man upptäcker dessa under arbetets gång, så att man inte orsakar en jordslutning, kortslutning eller nerfallande delar. Säkerheten berör inte bara den som utför arbetet, det handlar också om att skydda kollegor och andra människor runtomkring.

Oväntade moment ger deltagarna unika kunskaper

Det är viktigt att alltid vara alert när man arbetar med el. Sven berättar att han och instruktörskollegorna använder sig av fiktiva riskpåståenden när deltagarna utför olika övningar under utbildningarnas gång.

– Instruktörerna och jag pratar ihop oss innan. När deltagarna sedan utför ett specifikt moment påstår vi att något har hänt, eller håller på att hända. Deltagarna måste då förhålla sig till det som om det vore på riktigt och agera utifrån den informationen.

Vid dessa moment blir det tydligt hur gruppdynamiken fungerar och hur t.ex. den som är utsedd till elsäkerhetsledare för uppdraget hanterar situationen. Den pedagogiska tanken är att kursdeltagarna ska få uppleva och förhålla sig till olika händelser som verkligen kan ske ute i det dagliga arbetet.

– Vi är unika med att deltagarna får den typen av upplevelser och självinsikter i samband med utbildningstillfället. Deltagarna blir bra tränade i att vara vakna och att tänka utanför boxen. Något som vi också fått mycket positiv respons på, säger Sven stolt.

Arbetsglädje och mervärde skapar betydelsefull arbetsvardag

För Sven är arbetsglädjen och känslan att verkligen bidra med ett mervärde till kursdeltagarnas framtid det mest betydelsefulla i arbetsvardagen.

– Den dagen jag känner att jag inte kan bidra med nya kreativa idéer och övningar eller utmana deltagarna längre är det dags för mig att lägga av, men det kommer att dröja! säger Sven med eftertryck.

Han berättar ivrigt om vikten av att förmedla kunskap kring elsäkerhet och arbetsmiljöfrågor på ett pedagogiskt sätt. Det är viktigt att kursdeltagarna lämnar Bjurfors med goda kunskaper i att analysera risker och därefter ta fram anpassade arbetsinstruktioner för arbetet.

Går bra att nätverka på plats men med distans

Säkerhetsfrågan för både medarbetare och utbildningsdeltagare har alltid varit det viktigaste för verksamheten i Bjurfors. Numera är även den fysiska distansen för att undvika smittspridning en naturlig del av säkerhetsarbetet.

Många av de utbildningar som erbjuds i Bjurfors är utbildningar som deltagarna behöver gå för att få fortsatt förtroende att utföra sitt arbete. Det betyder att kurserna samlar deltagare från hela landet, vilket är något alla behöver förhålla sig till vad gäller att hålla avstånd under utbildningstillfällena.

Att få ta del av andras erfarenheter och utbyta tankar med varandra är givande moment som många deltagare uppskattar under utbildningsdagarna. Ofta består grupperna vid utbildningstillfällena av flera mindre grupper av kollegor från samma företag. Sven brukar därför vanligtvis dela upp deltagarna i grupper där de inte känner varandra sedan tidigare.

– På så vis startar alla från noll, menar Sven.

Men i dagsläget behöver man minimera riskerna för virussmitta. Därför får deltagarna välja vilka de vill vara i grupp med. De flesta väljer då att utföra kursen tillsammans med sina ordinarie kollegor som de ändå umgås med i arbetsvardagen. Nätverkandet och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna sker ändå, berättar Sven.

– Det viktigaste är att respektera att hålla distans, men det hindrar ju inte deltagarna från att prata och lära känna varandra. Det går bra att utbyta erfarenheter så länge man respekterar hygienfaktorerna.

Vid flertalet övningar arbetar deltagarna i stolpar. Vissa övningar ska av praktiska skäl utföras i par.

– När två personer ska utföra ett arbete från korg blir det svårt att hålla avstånd. Det brukar inte vara något problem då deltagarna generellt inte delar korg med någon de vanligtvis inte umgås med regelbundet. Om någon ändå känner sig obekväm med att vara två personer i korgen ändrar vi förutsättningarna för den individen och deltagaren utför övningen själv. Det blir mer jobb för den personen, men i gengäld får personen mer tid för att slutföra uppgiften. Vi hittar alltid lösningar, betonar Sven.


STF Ingenjörsutbildnings unika övningsanläggning i Bjurfors omfattar 7 hektar och ligger i anslutning till Bjurfors hotell & konferens. Utöver trevliga utbildningslokaler erbjuder de mat och logi för deltagarna.

Till toppen