Logo

Kunskapslyft i AMS för projektledare ger maximal återbetalning

Sven Rosén är en engagerad instruktör som ständigt arbetar för uppdaterade kurser som håller en hög klass inom Arbete med spänning (AMS). Sedan över 20 år tillbaka är Sven engagerad inom metoden och brinner för att sprida mer kunskap om dess fördelar.

Arbetsmetoden har haft en betydande roll internationellt inom både låg- och högspänningsarbeten under flera decennier och allt fler börjar bli nyfikna på fördelarna med AMS även i Sverige. Något som resulterat i att STF, med Sven i spetsen, arbetat fram två projektledarutbildningar inom AMS för lokalnät och regionnät.

Sven Rosén

Vad är bakgrunden till framtagandet av två utbildningar inom AMS för målgruppen projektledare?

– Vi har uppfattat att det finns ett behov av att öka kunskapen ytterligare i organisationer som idag sedan tidigare valt att utbilda tekniker inom arbetsmetoden.

Sven berättar att de tekniker han och hans kollegor har kontakt med via övriga AMS-utbildningar vittnar om att många projektledare behöver mer kunskap om metoden. Dels för att se mer möjligheter om hur metoden kan användas och skapa en säkrare arbetsmiljö, dels underlättas Bas-P-arbetet och sin tur Bas-U.

– Många av projektledarna saknar i dagsläget kunskap om AMS-metoden och ser därmed heller inte möjligheterna. Det medför också att de planerar in avbrottsarbeten i projekten. Detta resulterar i sin tur ofta i högre kostnader och sämre logistik för projektens helhet, men även onödiga avbrott som hade kunnat förhindras om de hade bättre kunskap om hur de kan arbeta smart med AMS.

Varför är utbildningsinsatser för projektledare viktigt – de arbetar ju inte själva enligt metoden ute i fält?

– Det finns stora besparingar vad gäller både tid och kostnader genom att få en bättre förståelse för AMS som arbetsmetod. Vi har idag många kunder som är måna om att satsa på att utbilda sina tekniker. Genom att även lyfta kompetensen i övriga organisationen får man maximal återbetalning i den redan genomförda investeringen inom organisationen. En annan fördel är att när projektledarna förstår metoden kan de kommunicera bättre med teknikerna

Sven förtydligar:

– Idag vill nätägarna hålla nere kundavbrottstiderna, då är AMS ett mycket bra komplement för att kunna lösa uppdragen effektivare. I reinvesteringsprojekt går det utmärkt att kombinera AMS och AUS – under förutsättning att rätt kunskap, kommunikation och planering sker i ett så tidigt läge som möjligt kring metodens möjligheter.

Vilka är AMS-projektledarutbildningarna skapad för och hur ser upplägget ut?

– Oavsett om deltagarna går kursen för lokal- eller regionnät så vänder vi oss till projektledare, beredare, underhållsledare. Men när man arbetar med region- och stamnät behövs en högre förståelse för de elektriska fenomenen som uppstår vid högre spänning. Vad gäller upplägget får deltagarna lära sig grunderna samt möjligheter och begränsningar med AMS som arbetsmetod. Teoretisk kunskap varvas med att de får bekanta sig med typfall på plats på vår övningsanläggning i Bjurfors.

Vad får deltagarna med sig och vad kan utbildningen ge organisationen?

– Under de två kursdagarna startar deltagarna en kompetensresa där de kommer se helt nya möjligheter som de tar med sig tillbaka till jobbet. De får större kunskap om metoden, vilket i sin tur ger många positiva ringar på vattnet inom organisationen. Vi lägger oerhört mycket krut på att gå igenom hur man ska tänka säkerhetsmässigt. Några viktiga delar vi tar upp är hur man utför en riskhantering och en åtgärdsplan, som i sin tur leder till upprättandet av en arbetsplanering samt instruktioner för att säkerställa arbetsmiljön för teknikerna.


När du går STF:s projektledarutbildningar inom AMS får du övergripande kunskap om alla de möjligheter arbetsmetoden erbjuder för att optimera dina underhålls- och reinvesteringsarbeten. Du får även en grundlig genomgång av metodik och tekniker, inklusive isolerstång-, isolerhandsk- och barhandsteknik. Välj den utbildning som passar dig bäst: Projektledarutbildning – AMS – Arbete med spänning – lokalnät eller Projektledarutbildning – AMS – Arbete med spänning – regionnät?

Till toppen