Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren

 • Känna till personsäkerhetskraven.
 • Kunna genomföra riskanalyser och fastställande av säkerhetsavstånd.
 • Hur skapas en arbetsinstruktion.
 • Känna till elektriska och mekaniska begränsningar.
 • Underhåll av verktygen och utrustning.
 • Känna till verktygens begränsningar och användningsområden.

Innehåll i kurs

 • Personsäkerhet
 • Potentialskillnader
 • Jordningar och jordningskonstruktioner (sam- och särjordning)
 • Isolations/avskärmningar
 • Riskbedömning/riskanalys
 • Metod- och arbetsbeskrivningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avskärmning
 • Begränsningar
 • Mekaniska beräkningar
 • Säkerhetsavstånd
 • Reläer och reläinställningar
 • Elsäkerhetsledaren/organisation
 • Säkerhetsman för AMS