Kursens mål

Efter kursen skall deltagaren

 • Känna till personsäkerhetskraven
 • Kunna genomföra riskanalyser och fastställande av säkerhetsavstånd.
 • Hur skapas en arbetsinstruktion
 • Känna till elektriska och mekaniska begränsningar
 • Underhåll av verktygen och utrustning
 • Känna till verktygens begränsningar och användningsområden

Innehåll i kurs

Personsäkerhet:

 

 • Potentialskillnader
 • Jordningar och jordningskonstruktioner (sam- och särjordning)
 • Isolations/avskärmningar
 • Riskbedömning/Riskanalys
 • Metod- och arbetsbeskrivningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avskärmning
 • Begränsningar
 • Mekaniska beräkningar
 • Säkerhetsavstånd
 • Reläer och reläinställningar
 • Elsäkerhetsledaren/organisation
 • Säkerhetsman för AMS