Logo

Unik 400 kV barhandutbildning på uppdrag av Vattenfall Services

Niklas Rosén, tekniker elkraft på Vattenfall Services Nordic AB. Foto: Zandra Granath

Historia har skrivits utanför Hallsberg! Under två veckor har en grupp engagerade eltekniker från Vattenfall Services Nordic AB deltagit i en unik utbildning i metoden arbete med spänning 400 kV barhand. Endast en gång tidigare har det i Sverige utförts barhandsutbildning på en så pass hög spänning. Läs mer om en utbildning med unika moment och vad Niklas Rosén, tekniker elkraft, tyckte om att koppla upp sig mot så hög spänning.

Utbildning i framkant ger strategiska försprång

Utbildningen utfördes med inhyrd instruktör från Kanada både på Svenska kraftnäts egen anläggning samt på Åsbro kursgård. Med sina 130 hektar är Åsbro kursgård Nordeuropas största anläggning i sitt slag. I Åsbro finns alla typer av installationer från 0,4 till 400 kV, ledningar, ställverk och stationer att utföra en stor bredd av övningar på.

STF fick uppdraget att utveckla utbildningen och att utbilda teknikerna. Vattenfall Services ligger långt framme i att jobba enligt metoden arbete med spänning, men då på lägre spänningar 10 kV – 245 kV och oftast med isolerstång. Eftersom det blir allt svårare att få avbrott för att utföra underhållsarbeten är arbete med spänning en strategiskt viktig utbildning. Deltagarna får också goda kunskaper som de kan använda på lägre spänningsnivåer och exempelvis utföra barhandsmetoden i komplicerade miljöer.

Underhållsarbetes utförs utan att bryta strömmen

Niklas Rosén var en av de engagerade deltagarna från Vattenfall Services som genomförde ledningsutbildningen. Totalt var utbildningen två veckor lång. AMS 400 kV barhand är en påbyggnadsutbildning där deltagarna får öva på arbete med (hög)spänning utförd med barhandsmetoden. Tidigare har deltagarna lärt sig om arbete med spänning med isolerstångsmetoden för både lokal- och regionnät.

– All kunskap är bra att ha med sig, så jag tror verkligen att jag kommer ha bra nytta av utbildningen efteråt. Det är bland annat vissa saker inom elektromagnetiska fält som jag innan inte hade så bra koll på innan, säger Niklas.

AMS-utbildningarna generellt bygger på arbetsmetoder där deltagarna lär sig utföra underhåll utan att koppla bort strömmen. Här får deltagarna lära sig att förflytta sig från jordpotentialplanet till faspotentialplanet när dom ska arbeta med barhandsmetoden. Skulle de arbeta omvänt, dvs. med isolerstångsmetoden (även kallad avståndsmetoden) måste de ha så långa isolerade verktyg att det blir omöjligt rent ergonomiskt att utföra arbetet.

– Det här är en mycket bra plattform att utgå från för att kunna utföra AMS-jobbet i skarpt läge. Efter utbildningen kommer jag att ha bättre kunskap vad det handlar om när jag är ute på plats. Sedan får jag såklart bra hjälp av kollegorna väl ute på plats när det gäller.

Välutbildade tekniker får ännu mer kunskap

Teknikerna som har genomfört utbildningen har grundkompetens avseende klättring, repvana, och en förståelse för begränsningar vad gäller mekaniska krafter och elektriska fenomen. De vet också hur de ska förhålla sig när man för in ledande föremål i luftgapet mellan fas och jord, alternativt fas till fas. Förkunskaperna är viktiga för att kunna tillgodogöra sig informationen och förstå riskerna, samt hur de ska planera arbetet för att inte utsätta sig för risker.

Något som Niklas var spänd inför att testa var att ”bonda” på och koppla sig mot spänning. Dock hände inte så mycket när han väl kopplade på.

– Jag trodde att det i alla fall skulle pirra till lite eller något liknande. Det hände inte så mycket alls med mig, utan surrade mest till och så sprakade det och lät runtomkring mig. Sen var det som att jobba spänningslöst. Men det var kul att testa på!


Nyfiken på våra utbildningar inom AMS?

Här kan du läsa om alla våra öppna AMS-utbildningar. Det går också bra att kontakta utbildningsansvarig Marie-Louise Wesslén på marie-louise.wesslen@stf.se eller 070-631 02 03.

 

Till toppen