Logo

Skräddarsy din utbildning inom AMS lågspänning

Sven Rosén

Att genomföra utbildningar som utgår från deltagarnas behov och arbetsvardag är en självklarhet för STF Ingenjörsutbildningar. Därför erbjuder vi möjligheten att skräddarsy utbildningarna inom Arbete med spänning (AMS), lågspänning, oavsett vilket segment inom eldistribution, UPS/batterianläggningar eller trådbunden trafik du arbetar. Sven Rosén, projekt- och kursledare AMS, är en av de branschkunniga som ligger bakom den uppdaterade utbildningsplanen.

Tydligare riktlinjer för utbildning inom AMS lågspänning

För den som ska utföra underhållsarbete och vill undvika driftstopp är AMS en optimal metod. Den gör det nämligen möjligt att utföra arbete på elanläggningar utan att störa elleveransen. Något som är både tids- och kostnadseffektivt. Dessutom höjer man arbetsmiljön för teknikerna som skall utföra arbetet, menar Sven Rosén.

STF Ingenjörsutbildning erbjuder AMS-utbildningar för både hög- och lågspänning. Inom branschen har det funnits tydliga utbildningsplaner för den erkänt riskfyllda högspänningsdelen. Sven uppmärksammade att det saknades lika tydliga riktlinjer för utbildning inom lågspänning. Därifrån vidareutvecklade STF utbildningsplanen för ett bredare segment.

Vad särskiljer det nya utbildningsupplägget jämfört med andra upplägg inom AMS lågspänning?

– För de som arbetar inom andra segment än eldistribution har tidigare upplägg inom AMS-utbildningar kopplat till just lågspänning inneburit att teknikerna generellt mest fått praktiska övningar som utgått från ett eldistributionsperspektiv, oavsett vilket segment de själva arbetar inom. Vi har fångat upp det problemet genom att skräddarsy de praktiska momenten utifrån deltagarnas arbetsvardag.

Sven fortsätter:

– Vi vill erbjuda deltagarna ett upplägg som stämmer överens med hur de arbetar i sin normala arbetsmiljö. Om man till exempel arbetar med UPS/batterianläggningar får man vid utbildningstillfället möjlighet att öva på en batterianläggning.

Kan du beskriva utbildningsupplägget?

– AMS-utbildningen inom lågspänning är ett viktigt steg på vägen för att öka medvetenheten i branschen gällande elsäkerhet. STF:s grundutbildning är två dagar lång, där den första dagen består av de viktiga teoretiska aspekterna. Andra dagen får deltagarna öva praktiskt på vår övningsanläggning i Bjurfors. Möjligheten att genomföra de praktiska övningarna i en välkänd miljö stärker deltagarnas säkerhetskunnande ytterligare en nivå.

Hur arbetar ni med tillämpningen av kunskaperna kring riskhantering?

– Under utbildningstillfällena lägger vi stor vikt på riskhantering, eliminering av risker och upprättande av arbetsbeskrivningar. Det är en ständig utvecklingsprocess, som vi självklart även tränar deltagarna i. Informationen om riskhantering anpassas dynamiskt utifrån var deltagarna befinner sig kunskapsmässigt.


Arbetar du inom eldistribution, trådburen trafik eller UPS/batterianläggningar och vill fördjupa dina kunskaper inom AMS lågspänning? STF erbjuder både en teoretisk och praktisk skräddarsydd grundutbildning samt repetitionsutbildning utformade enligt branschstandard.

Till toppen